പൊക്കമില്ലാത്തവന്റെ പൊക്കം

പൊക്കമില്ലാത്തവന്റെ പൊക്കം

അഭിനവ് ബിന്ദ്ര നേടിതന്നത് ഒളിമങ്ങാത്ത ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം മാത്രമല്ല, നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ വലിയ ഒരു നാണക്കേടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാന നക്ഷത്രമേ അങ്ങേയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം ഭാരതിയരായ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

Advertisements
Explore posts in the same categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

One Comment on “പൊക്കമില്ലാത്തവന്റെ പൊക്കം”

  1. Fazal Says:

    സല്യൂട്ട്


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: