ചെങ്ങറ സമരം (സമരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ)

ചെങ്ങറ സമരം

(സമരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ)

ചെങ്ങറസമരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങിലേയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇവിടെ കമന്റായി പോസ്റ്റു ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പച്ചയായി മടിക്കാതെ പറയുക. ഈ സമരം ഉയർത്തുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര

1.) ചെങ്ങറ മോഡൽ സമരം എത്രത്തോളം കരണീയമാണ്..?

2.) ചങ്ങറ സമരത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ ?

3.) ആദിവാസികളും ദളിദരും ഉയർത്തുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ പൊതു സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ചലനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു

4.) ഈ സമരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച മാധ്യമങ്ങൾ (മുഖ്യ ധാര) വികലമാക്കിയോ

5.) കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഈ സമരം എങ്ങനെ നോക്കികാണുന്നു

6.) ഈ സമരം അനിവാര്യമായ ഒന്നായിരുന്നോ ?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഉടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇടുക ചങ്ങറ സമരത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര…….

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

ചെങ്ങറയിലെ ഭൂ സമരത്തെകുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ബ്ലോഗ് ഇത് മാരീചൻ എന്ന ബ്ലോഗറുടെ ഒരു പോസ്റ്റാണ്

Advertisements
Explore posts in the same categories: നേർക്കാഴ്ച്ചകളിലൂട

One Comment on “ചെങ്ങറ സമരം (സമരത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ)”

  1. keralainside.net Says:

    ഈ പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ഈ രചന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാനായി സൈറ്റിൽ വന്നു അനുയോജ്യ മായ വിഭാഗത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷ.
    സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ http://www.keralainside.net.
    കൂടുതൽ വിവരങൾക്ക് ഇവിടെkeralainsideblogaggregator.blogspot.com
    Thank You


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: