ആണവകരാർ ആണ് താരം

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന താരം ആണവകരാർ ആണല്ലോ, ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്ക്ന്മാർ പരസ്പരം വിഴുപ്പലക്കുകയാണ്. ഹൈഡാക്റ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രണാബ് മുഖർജി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും, അതിൽനിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാവില്ലന്ന് അമേരിക്കൻ വക്താക്കൾ പറയുന്നു, അതല്ല ശരി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ന് വീണ്ടും കപിൽ സിബൽ പോലുള്ളവർ ആവർത്തിക്കുന്നു ഏതാണ് ശരി.ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന അറിയാതെ ഇവിടുത്തെ സാമന്യ ജനങ്ങൾ

വലയുന്നു. പറഞ്ഞതും‌ പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ

Advertisements
Explore posts in the same categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: