ചതുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പ്.., ഒരു കിതപ്പോടെ!

123 കരാറും ഹൈഡ് ആക്റ്റും യോജിച്ച് പോകും, പറയുന്നത് കാരാട്ടല്ല കോണ്ടലീസ റൈസ്…… എന്താണ് യോജിച്ച് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്പ് അങ്ങനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ദീഷ്ണശാലികളായ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ കൂടെ റൈസ് ഇത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞു. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധർ ആണെന്നും. കരാറിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും എല്ലാരംഗത്തും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും കരാർ അതായത് തുടർച്ചയായി ആപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവസാനം പാക്കിസ്ഥാന് വച്ച പോലെ ഒരു റിവറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ സഹകരണം പൂർത്തിയാകും, കാത്തിരുന്നു കാണം ആണവോർജ്ജത്താൽ നമ്മുടെ തെരുവുകൾ പ്രഭാ പൂരിതമാകുന്നത്!

ഹൈഡ് ആക്റ്റ് എന്ന ചതുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, ഓൺ യുവർ മാർക്ക് സേ 123

Advertisements
Explore posts in the same categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

One Comment on “ചതുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പ്.., ഒരു കിതപ്പോടെ!”

  1. വീ.കെ.ബാല Says:

    ബുഷും റൈസും അങ്ങനെ പലതും പറയും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല ഹെ….. (കടപ്പാട്‌: കപിൽ സിബൽ )


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: