വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ?!

ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം കേരളകൌമുദിയിൽ വന്ന പ്രഭാകരന്റെ രണ്ട് ഫോട്ടോകൾ (ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ കൌമുദി ) ആണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത ടിവിയിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രഭാകരൻ, പിന്നെ അതെ ഫ്രൈമിൽ തമിഴ് പുലിനേതാക്കളിൽ ഒരാളുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോട്ടോ. ഇത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴെ ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു ആരോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ശരിക്കും കളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് ശരി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നതരത്തിൽ ആണ് ആ രണ്ട് ഫോട്ടോയും അനിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇമേജ് ഈ അനിമേഷൻ ഒന്നു കാണുക.

പത്രങ്ങൾ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാധ്യമ ധർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്, മലയാള പത്രങ്ങൾ ഇത്തരം ആഭാസങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരം……

Advertisements
Explore posts in the same categories: വാർത്ത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: