കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ കാലംചെയ്തു.

ഇന്ത്യകണ്ട ഇതിഹാസ നേതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനുമായ ജ്യോതി ബാസു ചരിത്രമായി……………….ആദരാഞ്ജലികള്‍….

Advertisements
Explore posts in the same categories: വാർത്ത

4 Comments on “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ കാലംചെയ്തു.”

  1. ammedenaayar Says:

    ധീരയോദ്ധാവിനു ലാല്‍ സലാം

  2. വീ.കെ.ബാല Says:

    laal salaam

  3. Anonymous Says:

    ധീരയോദ്ധാവിനു ലാല്‍ സലാം


  4. ആദരാഞ്ജലികൾ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: