അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ??

ചൈൽഡ് ഹെല്പ് ലൈൻ :

1098


(http://www.childlineindia.org.in/)


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ

ഇതുകൂടെ വായിക്കുക

Advertisements
Explore posts in the same categories: വാർത്ത

2 Comments on “അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ??”

  1. വീ.കെ.ബാല Says:

    “പെറ്റതള്ളയ്ക്കേ ഒരു കൊച്ചിനോട് സ്വല്പം അലിവു തോന്നൂ, അവൾക്കതില്ല “
    മലയാളികളെ പോലെ ഇത്ര തന്മയത്വത്തോടെ അവസരങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് വേറെ കാണില്ല. പെൺ വാണിഭം മുതൽ ശാരീരിക പീഠനം വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം എത്ര മനോഹരമായാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മുകളിൽ നാം കേട്ടത്. വേദനകൊണ്ട് ആ കുട്ടി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ “നാശം ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല” എന്ന് പിറ്പിറുത്തുകൊണ്ട് ചെവിയിൽ പഞ്ഞിതിരുകുന്ന ഇവറ്റകൾ ആണ് . ഒരു മരണം കാണുമ്പോൾ രോഷം കൊള്ളുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ, ഒരാളെങ്കിലും ഒരുതവണ ഈ ക്രൂരതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി രക്ഷപെടുമായിരുന്നു. ഇനീ എങ്കിലും പ്രതികരിക്കു. നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കാതും കണ്ണും കൂർപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കു. ഒരാൾക്കുനേരെ അന്യായം നടക്കുമ്പോൾ നിസംഗതനായി നിൽക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞാനും ആ അന്യായത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്, വെറും ആൾക്കൂട്ടമാകാതെ പൌരബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കാം… സൂരജ് തന്ന ലിങ്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കു ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക……….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: