പത്തും പിന്നൊരാറും ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടും

ശരികൾ കൈമോശം വരാതിരിക്കട്ടെ……………………..

എന്റെ വോട്ട് ജനപക്ഷത്ത്. ലാൽ സലാം

Advertisements
Explore posts in the same categories: ലേഖനം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: