ഒരു കുരുന്നുജീവൻ………………

കുറച്ച് ദിവസം മുപ് ചൈനയിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുകാരി വണ്ടിതട്ടി മരിച്ചു അതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് ആരേയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ആകരുതേ എന്ന് “ദയ” എന്ന വികാരമുള്ളവർ മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ പത്രങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ക്ലിപ്പിംഗിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും, തലപെരുപ്പിക്കുന്നതുമായ അതിന്റെ തുടർ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയായി, ഒപ്പം കുറച്ച് താരതമ്യ ശ്രമങ്ങളും, ബാക്കി ഇവിടെ വായിക്കാം

Advertisements
Explore posts in the same categories: വാർത്ത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: