Archive for the ‘കണ്ടതും കേട്ടതും’ category

തിരുവാതിരയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ

December 25, 2015

ഞാൻ,

ഒരുസാധാരണക്കാരൻ ഒരു പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി അതേ പോയിന്റിലവസാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പൂജ്യം. ശ്രീമതി സ്മിത ലിജുവിന്റെ ആംഗലേയത്തിലുള്ള കമന്റിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലങ്കിൽ അത് എന്റെ കുറ്റസമ്മതമായി  തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ‌ആണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ  അഡ്മിൻ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഒരു മോഡറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ശ്രീമതി സ്മിതയ്ക്കും ശ്രീ ലിജുവിനും, ശ്രീ പ്രഭനും സമാന ചിന്താഗതിക്കാർക്കും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിമർശിച്ചോ അനുകൂലിച്ചോ ഒക്കെ കമന്റിടാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ  ഇനീ ഒരു ചർച്ച വേണ്ട എന്ന ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്റെ നിർദ്ദേശം ‌ മാനിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് ‌ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റ്ഇടാൻ ‌ കാരണമായത്.

ശ്രീമതി സ്മിത ലിജു,

താങ്കളുടെ കമന്റ് വായിച്ചു സന്തോഷം, എന്റെ അറിവിനെ അളക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം  ആപേക്ഷികമൂല്ല്യവിചാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികം പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല എന്നതുതന്നെ, എല്ലാകാര്യത്തിലും സമ്പൂർണ്ണമായ അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നത് അപ്രാപ്യമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും കുറച്ചറിവ് എല്ലാകാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവുക എന്നത് നല്ലതുതന്നെ. എനിക്ക് ‌ഈ ഗ്രൂപ്പിൽലുള്ളവരെ  എല്ലാം വെക്തിപരമായി അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിൽ (കമന്റിൽ) വെക്തിപരമായി ഒന്നും തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമന്റുകളോടാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ‌വന്ന ചിലകമന്റുകൾ, പോസ്റ്റുകൾ അത് ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ പേരിൽ സംഘടിച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പിന്  ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല. ശ്രീമാൻ പ്രഭൻ ഇട്ടപോസ്റ്റും അത്തരത്തിൽ ‌പെടുന്നതാണ് ‌അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ലിജുവിനും സ്മിതയ്ക്കും ഒക്കെ വിചാരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം ‌അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളേയും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാറ്റണംമെന്നുപറയാനാർക്കും അവകാശമില്ല.

thiruvathira

നാളെ (26.12.2015) ശിവഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം എന്ന പോസ്റ്റ് ‌ആണ്  ‌എന്നെ അത്തരംമൊരു കമന്റിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ശൈവഭക്തർ ഏറ്റവും കൂടുതൽലുണ്ടായിരുന്നത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലായിരുന്നു. വൈഷ്ണവ ശൈവ സമരസപ്പെടലിലൂടെയാണ് സാക്ഷാൽ ‌ പരമേശ്വരനായ ശിവഭഗവാൻ സമാരാധ്യനാകുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരുപന്യാസത്തിന് തൽക്കാലം സമയമില്ല. ശ്രീപരമേശ്വരനെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻമനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ശ്രീമതി സ്മിതയുടെ ഈ അവകാശവാദം തെറ്റാണ്  എന്നാണ്.

ശബരിമലയിലെ ഹരിവരാസനം ‌ പാടൽ ‌പോലെ ആധുനിക ഹൈന്ദവരുടെ തിരുകിക്കേറ്റൽ ആണ് ഇതും.പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിലൊന്നാണ് ശിവപുരാണം. പന്ത്രണ്ട് സംഹിതകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ വേദവ്യാസൻ 2,40,000 ശ്ലോകങ്ങളായി വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത് തന്റെ ശിക്ഷ്യനായ  ലോമഹർഷനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ബ്രാഹ്മണമതം. ഇതിലെവിടെയും ശിവന്റെ ജന്മദിനംതാങ്കൾ പറഞ്ഞ ദിവസമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭക്തികാര്യങ്ങളിൽ മലയാളികളെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ. എന്റെ പ്രവാസജീവിതത്തിൽ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം ‌ ഞാൻ ഡെൽഹിയിൽലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരിക്കൽ ‌ പോലും ‌ആരെങ്കിലും  ശിവന്റെ ജന്മദിനംമാഘോഷിച്ചതായോ അതിന്  അവധി ഉള്ളതായോ പറഞ്ഞുപോലും കേട്ടിട്ടില്ല.

ആദിയിൽ ‌ഓംങ്കാരം (ഓം) ഉണ്ടായെന്നും  അത് പരമശിവനോടൊപ്പമായിരുന്നു എന്നും ശിവപുരാണം,

: പുരുഷ ഏവേദം സര്‍വം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം
ഉതാമൃതത്വസ്യേശാനോ യദന്നേനാതിരോഹതി’

“ ആദി പുരുഷനെന്ന് പുരുഷസൂക്തത്തിലും, ശിവനായിട്ട് ശിവപുരാണത്തിലും വര്‍ണിച്ചിരിക്കുന്ന ജഗത്കാരണ സ്വഭാവം ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തക്കാര്‍ക്കും ശൈവസിദ്ധാന്തക്കാര്‍ക്കും വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ആധികാരികമായ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്വശക്തിയില്‍നിന്ന് ഉദ്ഭൂതമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതുപോലെ ശിവന്‍ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പ്രതിബിംബഭാവേന വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിനും ജലത്തിനും ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ ശിവന് പ്രപഞ്ചത്തില്‍നിന്ന് നിര്‍മുക്തമായ അവസ്ഥയാണുള്ളത്.”

“ജ്ഞാനസ്വരൂപോfവ്യയ: സാക്ഷീ
ജ്ഞാനഗമ്യോfദ്വയ: സ്വയം
കൈവല്യമുക്തിദ: സോfത്ര
ത്രിവര്‍ഗസ്യ പ്രദോfപി ഹി.’  (ശിവപുരാണം)

ബ്രഹ്മാവു മുതല്‍ പുല്‍ക്കൊടി വരെയുള്ള സര്‍വസൃഷ്ടിരൂപത്തിലും കാണപ്പെടുന്നത് ശിവന്‍ തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മിഥ്യയാണ്.”

ശിവന് മുൻപേ ആയിരുന്നില്ല സംഖ്യാമണ്ഡലവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവുംമെന്ന് വിവക്ഷ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ശ്രീമതി സ്മിതാ ജീക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. കേരളീയരുടെ “ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്” ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയെ ശിവന്റെ പിറന്നാളായി ആഘോഷിക്കുന്നു….. കേരളത്തിൽ മാത്രം!!!! ഓടേതമ്പുരാന് ജാതകമെഴുതുന്നവരല്ലെ നമ്മൾ.

തിരുവാതിരയെകുറിച്ച് വിക്കീപീഡിയയിൽ ‌പറയുന്നത്.

“തിരുവാതിര ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഇന്ദ്രദേവാദികൾ പാലാഴിമഥനം നടത്തിയപ്പോൾ നാഗരാജാവ് വാസുകിയുടെ വായിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന കാളകൂടവിഷം ഭൂമിയിൽ വീണ് ഭൂമി നശിക്കാതിരിക്കാൻ ദേവന്മാർ ശിവനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ശിവൻ ആ വിഷം വിഴുങ്ങുകയും, ശിവനു അത് വിഴുങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാർവ്വതീദേവി ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പ്രാർഥിച്ചു എന്നതാണ് ഒരു കഥ. തിരുവാതിര ആഘോഷത്തിൽ ഉറക്കമൊഴിക്കൽ വന്നത് അങ്ങനെ ആണത്രേ

പരമശിവനും പാർവതിയും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്ന തിരുനാൾ ആണ് തിരുവാതിര എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്ദക്ഷയാഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ പോയ സതിയെ ദക്ഷൻ അപമാനിച്ചതിനാൽ സതി ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത വിവരമറിഞ്ഞ് ക്രുദ്ധനും ദുഃഖിതനുമായ പരമേശ്വരൻ ദക്ഷനെക്കൊന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. സതിദേവി ‍പാർവതീദേവിയായി പുനർജനിച്ച്, പരമേശ്വരനെത്തന്നെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കാൻ പിതാവിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി പരമേശ്വരനെ പൂജിക്കാനും തപസ്സു ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത്, അസുരന്മാരുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ദേവന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ശിവപുത്രന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നതിനാൽ ദേവന്മാർ കാമദേവനോട് ശിവനേയും പാർവതിയേയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് കാമദേവൻ പുഷ്പബാണം അയക്കുകയും പാർവതിയിൽ അനുരക്തനാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന് കാരണക്കാരനായ കാമദേവനെ അദ്ദേഹം തൻറെ കോപാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭർത്താവിൻറെ വിയോഗത്താൽ ദുഃഖിതയായ കാമദേവൻറെ പത്നി രതീദേവി ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ വിലപിക്കുന്നു. രതീദേവിയുടെ വിലാപത്തിൽ ദേവസ്ത്രീകളും ദുഃഖിതരായി നോമ്പെടുത്ത് ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവ്വരുടേയും പ്രാർത്ഥനയിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും സംപ്രീതനായ ശ്രീപരമേശ്വരൻ കാമദേവനെ പുനർജീവിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പാർവതീദേവിയെ അർദ്ധാംഗിനിയായി സ്വീകരിച്ചു.

ശ്രീപരമേശ്വരനെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചതിൻറെ ആഹ്ലാദത്തിൽ പാർവതീ ദേവി വനത്തിൽ ആടിയും പാടിയും കളിച്ചും രസിച്ചും പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും കേശാലങ്കാരം ചെയ്തും തുടിച്ചും കുളിച്ചും നീരാടിയും വെറ്റില ചവച്ചും ഊഞ്ഞാലാടിയും ആനന്ദിച്ചതിൻറെ ഓർമ്മക്കായും അതിനെ അനുകരിച്ചുമാണ് മകയിരവും തിരുവാതിര നാളും ചേർന്ന രാവിരൽ തിരുവാതിര ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ഇനീ ശ്രീ പ്രഭന്റെ കമന്റ്

“ഇന്നുവരെ ഒരു മുസ്ലീമും ഒരു കൃസ്ത്യാനിയും ഒരു ദീപാവലി നേർന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നുവരെ ഒരു മുസ്ലീമും ഒരു കൃസ്ത്യാനിയും  ഒരു ഹിന്ദു ആഘോഷത്തിനുംമാശംസ നേർന്ന് ഞാൻ ‌കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മളോ ???? സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോരോ ആഘോഷം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കു…”

ഈ പ്രസ്ഥാവനയെ വിഷം ‌എന്നല്ലാതെ ‌എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത്???? ജാതിയും ‌ മതവും ഇല്ലാതാകാൻ ‌ആഗ്രഹിച്ച ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ ‌ വർഗ്ഗീയ വിഷം ചീറ്റിയാൽ ‌അത് അംഗീകരിക്കാൻ ‌ആവില്ല സുഹൃത്തെ. നീ എന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നോ നീ അതായിതീരും എന്ന് ഭഗവാൻ ‌ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ‌അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ‌എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപോലെ ഉള്ളവർക്ക് ‌ഇത്തരം കമന്റുകൾ ദഹിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽലുള്ളവർ കൂടുതലും  പ്രഭന്മാരാണ്  എന്നത് വേദനാ ജനകമാണ്. പലപ്പോഴും തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ്  RSS ന്റെ പ്രചരണ സംഘം ആണോ എന്ന്?? പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുംമാറി സങ്കുചിത  കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്  ഭൂഷണമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ  ആകരുത്  നാരായണീയർ. നാരായണഗുരു സംഘടിച്ച് ശക്തരാകാൻ പറഞ്ഞതു ഇവിടുത്തെ മുഹമ്മദീയന്റെയോ കൃസ്ത്യാനിയുടേയോ നെഞ്ചത്ത് പൊങ്കാലയിടാനല്ല. ഇന്ന് സമുദായ നേതാക്കന്മാർ ഈഴവരെ ഒരു ജനക്കൂട്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ജനക്കുട്ടത്തിന് വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കീല്ല ‌അതുകൊണ്ടാണ് ജനക്കൂട്ടം അക്രമാസ്ക്തമാകുന്നത്, എന്നാൽ സമൂഹം ‌അങ്ങനെ അല്ല, അവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യവും വഴികളുമുണ്ടായിരിക്കും. ഈഴവർ സമൂഹമായ്  വേണം‌മുന്നേറാൻ.

ശ്രീ ലിജു.

വികാരപരമായ് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ  അർത്ഥമില്ല, വിവേകപൂർവ്വം ‌പ്രതികരിക്കണം  “ നീ ഒക്കെ ഹിന്ദുവായി നിൽക്കുന്നതുതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാണക്കേടാണ്” ഇതിന് ലിജുവിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഹിന്ദു എന്ന് താങ്കൾക്ക് ‌അറിയാമോ?? അതിൽ താങ്കൾ എവിടെവരുമെന്നും?? ആ ഹിന്ദുത്വത്തെ  പൊളിച്ചടുക്കിയ ആളെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന്  വിളിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും ഈഴവർ പാലയനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെപറ്റി കുമാരനാശാൻ ‌ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുപറഞ്ഞത് ‌അങ്ങനെ ‌എങ്കിൽ  സനാധന ധർമ്മം‌ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ‌എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ  ആർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ. അരുവിപ്പുറത്തെ ശിവ പ്രതിഷ്ട മുതൽ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ടവരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരു എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പഠിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നബിതിരുമേനിയെ പ്രകീർത്തിച്ചെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രീനാരായണ തൃപ്പാദങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച മുസ്ലീംഗളെ എനിക്കറിയാം.ഗുരുവിനെ പഠിച്ച കൃസ്ത്യാനികളുണ്ട് പാതിരിമാരുണ്ട് ‌ഇവരെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രഭന്മാർക്കറിയില്ല ലിജേഷിനും. നിങ്ങളൊക്കെ  കേവലം വിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ് വിശ്വാസമെന്നത്  നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ് ‌എന്നാൽ അറിവ് ‌അത് നഷ്ടമാവില്ല  അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ  വിശ്വസിക്കാതിരിക്കു പകരം ഗുരുവിനെ അറിയു മനുഷ്യനാകു.  ശ്രീ പ്രഭന്റെ  മറ്റൊരു പരാതി മുസ്ലീംഗളും കൃസ്ത്യാനികളും ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോ വീട്ടിൽ  വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്  മുസ്ലീംഗൾ ബിംബാരാധയിൽ ‌ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല  എന്ന കേവല അറിവുപോലും  താങ്കൾക്കില്ലാതെ പോയത് സമൂഹത്തിന്റെ കുറ്റമാണോ?? ഗുരുവിനെ അവർ ആരാധിക്കണം  എന്ന് ശ്രീ പ്രഭൻ ‌എന്തിനാണ് വാശിപിടിക്കുന്നത് ‌ഈ അപകർഷതാ  ബോധം ‌മാറ്റാനാണ് ‌ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചത് പിന്നെയും ‌ പ്രഭന്മാർ ബാക്കി!!!

Advertisements

മംഗളം ഓൺലൈനിൽ വന്ന V.S ന്റെ ലേഖനം

August 14, 2015

ചരിത്രം കുഴിച്ചുമൂടുമ്പോള്‍
വി.എസ്‌. അച്യുതാനന്ദന്‍
Story Dated: Friday, August 14, 2015 01:28
കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്‌. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലേക്ക്‌ വളര്‍ത്തിയത്‌ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റവും, അതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്- ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുമാണെന്നത്‌ ചരിത്രം.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 20-ന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലുമാണല്ലോ ഗുരു തന്റെ ജീവിതവും ചിന്തകളും കൊണ്ട്‌ കേരളത്തെ ഉണര്‍ത്തിയത്‌. അദ്ദേഹംജീവിച്ച കാലത്ത്‌ കേരളം രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന മൂന്ന്‌ പ്രദേശങ്ങള്‍. അവിടങ്ങളില്‍ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള, ഒന്നിനൊന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌തമായ ജീവിതക്രമങ്ങളും ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളുമാണ്‌ നിലനിന്നിരുന്നത്‌.
തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും നേരിട്ടുളള രാജഭരണത്തിനുകീഴിലും മലബാര്‍ പഴയ മദിരാശി സംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്‌. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജഭരണത്തിന്റെയും ദിവാന്‍ഭരണത്തിന്റെയും കെടുതികളില്‍ ജനങ്ങളാകെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കഴിയുന്ന കാലം. കര്‍ഷകരും തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ള സാധാരണക്കാര്‍ ഭരണാധികാരികളുടെ മാത്രമല്ല, ജന്മി-ഭൂപ്രഭൂ വര്‍ഗത്തിന്റെയും മുതലാളിമാരുടെയും ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കും പീഡനങ്ങള്‍ക്കും അടിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു അത്‌. സാമൂഹികമായി ജാതിമതചിന്തകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ്‌ 1897-ല്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന്‌ വിളിച്ചത്‌.
സവര്‍ണരല്ലാത്ത ആളുകള്‍ക്ക്‌ പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വലിയ രൂപമാണ്‌ 1924-ലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം. പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാന്‍ അവകാശമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ പിന്നെ ക്ഷേത്രാരാധനയ്‌ക്കുള്ള അവകാശം എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ്‌? ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രക്ഷോഭമാണ്‌ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹത്തില്‍ നാം കണ്ടത്‌. കേളപ്പന്റെയും പി. കൃഷ്‌ണപിള്ളയുടെയും എ.കെ.ജിയുടെയുമൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ അതു നടന്നത്‌.
അന്ന്‌ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന അവര്‍ണ ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി, അധഃസ്‌ഥിതജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച മഹാനായ അയ്യങ്കാളി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരില്‍ പ്രത്യേക വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചു.സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളുമായ ആളുകള്‍ക്കൊന്നും മേല്‍മീശ വെച്ചു നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ മാറുമറച്ചു നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇത്തരമൊരു ജീര്‍ണിച്ച കാലത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവര്‍ണ ജനവിഭാഗങ്ങളെയാകെ സമുദ്ധരിക്കാനും അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക്‌ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താനുമാണ്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചത്‌. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അദ്ദേഹം നമുക്ക്‌ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ദര്‍ശനങ്ങളും ആപ്‌തവാക്യങ്ങളും പുതിയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞവയാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ മതമേതായാലും മനുഷ്യന്‍ നന്നായാല്‍മതി, അവനവനാത്മ സുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന്ന്‌ സുഖത്തിനായി വരേണം, വിദ്യകൊണ്ട്‌ പ്രബുദ്ധരാവുക, സംഘടിച്ച്‌ ശക്‌തരാവുക തുടങ്ങിയ വചനങ്ങള്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഭാവതലങ്ങള്‍ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്‌. 1888-ല്‍ ഗുരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്‌ഠ നടത്തിയപ്പോള്‍ അതിനെ സവര്‍ണര്‍ അത്ഭുതത്തോടും രോഷത്തോടെയുമാണ്‌ കണ്ടത്‌. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത സവര്‍ണരോട്‌ താന്‍ ഈഴവശിവനെയാണ്‌ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചതെന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ അദ്ദേഹം അവരുടെ നാവടക്കി.
ജാതിയോ മതമോ ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളോ അല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനും മഹാനുമാക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഗുരു, മനുഷ്യനെ വേര്‍തിരിക്കുന്ന സങ്കുചിതമായ പരിമിതികള്‍ക്കപ്പുറത്ത്‌ മാനവികതയുടെ വിശാലമായ ലോകമാണ്‌ കാട്ടിത്തന്നത്‌. അവിടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വേര്‍തിരിവുകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‌ നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തില്‍പോലും ഗുരുവിന്റെ ഉന്നതമായ ഈ നിലപാട്‌ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. 1903-ല്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം രൂപീകരിക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്‌ ഈഴവരാദി പിന്നാക്കസമുദായങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഈഴവര്‍ക്കുമാത്രം വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടനയായല്ല ഗുരു എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തെ കണ്ടിരുന്നത്‌. ഈ കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ നിന്ന്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മനസിലാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു യോഗത്തില്‍ നിന്ന്‌ വിട്ടുനിന്നത്‌. ഡോക്‌ടര്‍ പല്‍പ്പുവിന്‌ ഗുരു അയച്ച കത്തിലെ പരാമര്‍ശം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സംഗതമാണ്‌. യോഗത്തിന്റെ നിശ്‌ചയങ്ങളെല്ലാം നാം അറിയാതെ പാസാക്കുന്നതുകൊണ്ടും യോഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, യോഗത്തിന്‌ ജാത്യഭിമാനം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടും മുമ്പേ തന്നെ മനസില്‍ നിന്നും വിട്ടിരുന്നതുപോലെ, ഇപ്പോള്‍ വാക്കില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തിയില്‍നിന്നും യോഗത്തെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്‌.
”നാം ജാതി-മതഭേദം വിട്ടിട്ട്‌ ഇപ്പോള്‍ ഏതാനും സംവല്‍സരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ചില പ്രത്യേക വര്‍ഗക്കാര്‍ നമ്മെ അവരുടെ വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ടതായി വിചാരിച്ചും, പ്രവര്‍ത്തിച്ചും വരുന്നതായും അത്‌ ഹേതുവാല്‍ പലര്‍ക്കും നമ്മുടെ വാസ്‌തവത്തിന്‌ വിരുദ്ധമായ ധാരണയ്‌ക്ക് ഇടവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാം അറിയുന്നു. നാം ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. വിശേഷിച്ച്‌, ശിഷ്യവര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന്‌ മേല്‍പ്രകാരമുള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ പിന്‍ഗാമിയായി വരത്തക്കവിധം ആലുവ അദൈ്വതാശ്രമത്തില്‍ ശിഷ്യഗണത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും, മേലും ചേര്‍ക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യവസ്‌ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” ഗുരു കൊല്ലവര്‍ഷം 1091 മിഥുന മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഒരു പരസ്യ വിളംബരമാണിത്‌.
ഈയൊരു പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ വേണം ഇന്നത്തെ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ നേതൃത്വം, ശ്രീനാരായണഗുരു സ്‌ഥാപിച്ച പ്രസ്‌ഥാനത്തെ സംഘപരിവാര്‍ ശക്‌തികളുടെ കാല്‍ക്കീഴില്‍ കാണിക്കവയ്‌ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ അധാര്‍മ്മികതയും അപകടങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത്‌. കേരളീയ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവണതകള്‍ക്ക്‌ എതിരായാണോ ഗുരു തന്റെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും പോരാടിയത്‌, അത്തരം പ്രവണതകള്‍ക്ക്‌ കരുത്തുപകരാനായി ഗുരുദര്‍ശനത്തെ അടിയറവയ്‌ക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ ഏറെ പരിതാപകരം. ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സ്വയം ഏറ്റെടുത്തവര്‍ തന്നെ അത്‌ ചെയ്യുന്നിടത്താണ്‌ അപകടത്തിന്റെ ആഴം.
എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ നേതൃത്വം കൈയാളുന്ന വരേണ്യവര്‍ഗം ഇതാദ്യമായല്ല യോഗത്തെ സംഘപരിവാര്‍ കുടക്കീഴില്‍ കുടിയിരുത്താന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. മുമ്പൊരിക്കല്‍ ഫലപ്രാപ്‌തിയിലെത്താതെ പോയ സംഘപരിവാര്‍ ബാന്ധവത്തിനാണ്‌ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം വീണ്ടും കോപ്പുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. 2003-ല്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്‌ദി ആഘോഷ വേളയിലാണ്‌, അന്നും യോഗത്തെ നയിച്ചിരുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘപരിവാര്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്‌ കൊണ്ടുപിടിച്ച്‌ ശ്രമിച്ചത്‌. അന്നും കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്നത്‌ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരായിരുന്നു. ശതാബ്‌ദിയുടെ ഭാഗമായി 2003 മെയില്‍ കൊച്ചിയില്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗ്ലോബല്‍ സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്‌ അന്നത്തെ വാജ്‌പേയി ഗവണ്‍മെന്റില്‍ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രിയായിരുന്ന മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി. സ്‌ഥാനമേറ്റെടുത്ത ഉടന്‍ തന്റെ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്‌ഥര്‍ക്ക്‌ അദ്ദേഹം നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍.എസ്‌.എസ്‌. കാഴ്‌ചപ്പാട്‌ മനസിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു. 1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന്‌ ബാബ്‌റി മസ്‌ജിദ്‌ തകര്‍ത്ത സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഉമാഭാരതിക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദനൃത്തം ചവിട്ടുകയും മസ്‌ജിദ്‌ തകര്‍ത്ത കേസില്‍ പ്രതിസ്‌ഥാനത്ത്‌ വരികയും ചെയ്‌ത ആളായിരുന്നു മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി. അന്ന്‌ ഈ സംഗമത്തിന്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം ക്ഷണിച്ച ഏകരാഷ്‌ട്രീയപാര്‍ട്ടി ബി.ജെ.പി. ആയിരുന്നു. ശിവഗിരിയില്‍നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍ ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തുമില്ല.
അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തില്‍ മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി പറഞ്ഞത്‌ ബി.ജെ.പിക്കും ആര്‍.എസ്‌.എസിനും പ്രചോദനം നല്‍കിയത്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു ആണെന്നും, ആര്‍.എസ്‌.എസിന്റെ പ്രഭാതപ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഗുരുവിനെ സ്‌മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു. ജാതി-മത ചിന്തകളുടെ അടിവേരറുത്ത്‌ കേരളീയ സാമൂഹികജീവിതത്തെ മാനവികതയുടെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും മഹാ ആകാശങ്ങളിലേക്ക്‌ ഉയര്‍ത്തിവിട്ട ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനമെവിടെ, ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ സംഘപരിവാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്റെ സങ്കുചിത ധാര്‍ഷ്‌ട്യങ്ങളെവിടെ? ഇത്‌ രണ്ടും തമ്മില്‍ എവിടെയാണ്‌ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്‌ എന്ന്‌ നടേശനും കൂട്ടരും മറുപടി പറയണം.
ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുശേഷം നടേശന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആവര്‍ത്തനമാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്‌. മോഡി-അമിത്‌ഷാ-തൊഗാഡിയ ത്രയങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ബാന്ധവശ്രമങ്ങള്‍ ഇതാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. മോഡിയും അമിത്‌ഷായും തൊഗാഡിയയുമൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട്‌ അവരോട്‌ ഐക്യപ്പെടുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന ലാഘവത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ന്യായവാദമാണ്‌ നടേശന്‍ മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഇത്‌ ന്യായം അശേഷമില്ലാത്തതാണ്‌. നടേശന്‍ എന്ന മുതലാളിക്ക്‌ ഇത്തരമൊരു കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുളകം കൊള്ളാം. എന്നാല്‍ ശ്രീനാരായണപ്രസ്‌ഥാനത്തിന്റെ പേരിലാകുമ്പോഴാണ്‌ ജനാധിപത്യവാദികള്‍ക്ക്‌ ഇടപ്പെടേണ്ടിവരുന്നത്‌. ജാത്യഭിമാനത്തിന്റെയും, ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡയുടെയും ഇതര മത സ്‌പര്‍ധയുടെയും ത്രിശൂലങ്ങള്‍ ഓങ്ങുന്ന സംഘപരിവാര്‍ തത്വസംഹിത, ജാതി-മത ചിന്തകളുടെ എല്ലാ കാലുഷ്യങ്ങളെയും പൊരുതി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനപൂര്‍ണിമയോട്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ കൂട്ടിക്കെട്ടുക?
എന്തുകൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യാപരമായ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന്‌ മുതിരുന്നു? അവിടെയാണ്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗനേതൃത്വത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, സമാനമായ മത-സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും വരേണ്യ താല്‍പര്യവും, മൂലധനപ്രണയവും പ്രകടമാകുന്നത്‌. പണത്തിന്റെയും മൂലധന സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളെല്ലാം ഒരുമതക്കാര്‍ തന്നെയാണ്‌ എന്നാണ്‌ നടേശന്‍ പറയാതെ പറയുന്നത്‌. എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിലെ പട്ടിണിക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക്‌ സംഘപരിവാര്‍ ചങ്ങാത്തം ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കില്ല. കൊയ്‌ത്തു മുഴുവന്‍ കീശയിലാക്കുന്നത്‌ നേതൃത്വമായിരിക്കും. സാക്ഷാല്‍ കുമാരനാശാനെപ്പോലും കുയില്‍കുമാരന്‍ എന്നു വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ച വരേണ്യനേതൃത്വം എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട്‌ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണകാലത്ത്‌ അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ചേര്‍ന്ന എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തില്‍, ഭരണാധികാരികള്‍ക്കെതിരേ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ അന്നത്തെ വരേണ്യനേതൃത്വം വിലക്കിയതും ചരിത്രമാണ്‌. കാരണം, അവരുടെ മൂലധനതാല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ മൂലധന താല്‍പര്യത്തിന്റെ പുതിയ വേഷവും പുതിയ വാചാടോപങ്ങളുമാണ്‌ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്‌.
ഇത്തരമൊരു അപകടകരമായ നടപടി കൊണ്ട്‌ നടേശനും കൂട്ടര്‍ക്കും നേട്ടങ്ങള്‍ പലതരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നതിന്‌ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ അതുവഴി വലിയൊരു പ്രസ്‌ഥാനത്തെയും, അതിന്‌ ഊര്‍ജവും ഉന്മേഷവും പകര്‍ന്ന അദ്വിതീയനായ നവോത്ഥാനനായകന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളെയുമാണ്‌ അനാഥമാക്കുന്നത്‌. നവോത്ഥാനത്തിനും തുടര്‍ന്നുള്ള കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഭരണത്തിനും അതുവഴി സാമൂഹികനീതിയുടെ പ്രകാശപൂര്‍ണമായ അന്തരീക്ഷത്തിനും വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു ദര്‍ശനസംഹിതയെയും അതിന്റെ ആചാര്യനെയുമാണ്‌ ഇക്കൂട്ടര്‍ അപമാനിക്കുന്നത്‌. സാധാരണക്കാരന്‌ ആത്മധൈര്യം പകര്‍ന്നുതന്ന ഗുരുവിന്റെ ആശയസമരത്തിന്റെ ജ്വാലകളെ ഇവര്‍ തല്ലിക്കെടുത്തുകയാണ്‌. സവര്‍ണ ജാതിക്കോമരങ്ങളോട്‌ എന്നും കലഹിച്ച ഗുരുവിന്റെ ആശയസമരത്തെ, അതേ ജാതിക്കോമരങ്ങള്‍ക്ക്‌മുന്നില്‍ അടിയറവയ്‌ക്കുകയുമാണ്‌. നവോത്ഥാന നായകരായ അയ്യങ്കാളി സ്‌ഥാപിച്ച സാധുജനപരിപാലനസംഘവും പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍ സ്‌ഥാപിച്ച വാലസമുദായ പരിഷ്‌കരണി സഭയും ഇവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ച സാമൂഹ്യോല്‍ക്കര്‍ഷത്തിന്റെ ചിറകുകള്‍ കൂടി അരിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്‌ സംഘപരിവാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയവുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിലൂടെ നടേശന്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഇതാണ്‌ കേരളം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ പ്രശ്‌നം.

– See more at: http://www.mangalam.com/opinion/349178#sthash.shTyAm19.dpuf

പത്തും പിന്നൊരാറും

March 18, 2011

ശരികൾ കൈമോശം വരാതിരിക്കട്ടെ , വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരാൻ പാടില്ലാത്തത്..,,,,

ഞാനും കണ്ടുപിടിച്ചേ!!!

July 2, 2009

ന്താണന്നല്ലെ, കണക്കിലെ ഒരു പുതിയ സൂത്രം, സൂത്രവാക്യം, കുറേ വർഷമായി, പേറ്റന്റ് എടുക്കണോ അതോ പേന എടുക്കണോ എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ചിന്ത. പിന്നെ ഈ ആഴ്ച്ചയിൽ പ്രത്യേഗിക്ക് “ആവലാതികൾ“ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പേസ്റ്റാം എന്തിനാ പെന്റിംഗാ‍യി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു.

വർത്തമാനം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്ന്ത്, “വാർത്തയും, സമൂഹത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആകുലതകളും, ആവലാതികളും സന്തോഷങ്ങളും, സങ്കടങ്ങളും ആണല്ലോ. ബൂലോകത്തിൽ കറങ്ങി നടന്നാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്ത് പോസ്റ്റിനുള്ള വക കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് ഇറങ്ങണോ എന്ന ചിന്തയാണ്, പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതെ കുറിച്ചെഴുതുക എന്ന നലപാടിലെത്തിയത്. അതും രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹ്യവുമായവമാത്രം.

എന്താണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നല്ലെ, ലാവലിനും, വരദരാചാരിയുടെ തലയും ഒന്നുമല്ല, കണക്കിലെ ചെറിയ  സ്വയം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.ഞാൻ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ,കണക്കിൽ പത്താംതരം വരെ ഉള്ള അറിവേ ഉള്ളു. പക്ഷേ കണക്കിനോട് എനിക്ക് ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഹരിക്കുട്ടൻ നായർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ കണക്ക്മാഷ് തന്നെ, പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കണക്കിന് ട്യൂഷൻ വേണം എന്ന ഒരു തോന്നൽ, സാറ് വരുന്നതും നോക്കി വഴി അരുകിൽ കാത്തുനിന്നു, ട്യൂഷന് ഞാനും വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെന്താ രാവിലെ തന്നെ എത്തിക്കോ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി, കാരണം ക്ലാസ്സിൽ മുൻ‌നിരയി ആയിരുന്നു എന്റെ സീറ്റെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നിലായിരുന്നു സ്ഥാനം. എന്റെ ആകെ ഉള്ള ദൌർബല്ല്യം പുസ്ത്കം തുറക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു. അതുതന്നെ ധാരാളമല്ലെ എന്റെ പഠന പുരോഗതിയ്ക്കും.പലപ്പോഴും അദ്യാപകർക്ക് ഞാൻ “പൂജ്യ”നായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പരിഹാസ ചിരിഒന്നും എന്നെ കുലുക്കിയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം. ഏതായാലും സാറിന്റെ സാമിപ്യം എന്റെ ശീലത്തിന് അല്പം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അതാവാം  ഇന്നത്തെ വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തിയും

2003ൽ വീണ്ടും ഒരു ഗൾഫ് പ്രവാസിയായി ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ എത്തി. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറാകുന്ന മലയാളികളിൽ ഒരുവനായി ഞാനും. എങ്ങനെയും ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം (ചില കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിതം “കരി” പിടിക്കും) രുചിയില്ലാത്തെ ഭക്ഷണവും, പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയും ദിനചര്യ ആയകാലം, ജോലിതിരക്കിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ പിന്നെ സാവധാനം എല്ലാം ശീലമായി, പരിചയമായപ്പോൾ ജോലി “ജോളി” സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു, സഹായിക്കാൻ ഇന്റെർ നെറ്റൂം പിന്നെ യാഹൂമെസ്സഞ്ചറും, പിന്നെ ചാറ്റിന്റെ കാലം, പിന്നെ ഞാൻ സൈബർ സ്വാമി എന്ന ചാറ്റു ബോക്സായി, പല നാടുകളിലെ പലവിധത്തിലെ ആൾക്കാർ പല‌ അഭിരുചിയുള്ളവർ വളരെ രസമായി തോന്നി അന്ന് ബ്ലോഗിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പാം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അന്നും മലയാളം ട്രാൻസിലേറ്ററിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു. ഡെൽഹിയിലുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് അവനറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല, അത് മറ്റൊരു സ്വാർത്ഥതയുടെ കഥ അദ്ദെഹം അന്ന് ഡെൽഹിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു “കവി” ആയിരുന്നു വിനോദ് എന്നായിരുന്നു ആ മാന്യ കവിയുടെ പേർ, പിന്നെ കവിയാണെങ്കിൽ നാട്ട്പേർ കൂടെ വാലായി ഇടണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാലിൽ അവർ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഗൂഗിളി സെർച്ചിയപ്പോൾ വരമൊഴി എന്ന ട്രാൻസിലേറ്ററിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ഉടമയായ “സിബു ജോൺ” നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹവുമായുള്ള കത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ബ്ലോഗിന്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നത്. അത് 2006 ൽ അന്ന് സൈബർസ്വാമി എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്ലോഗും തുടങ്ങി പക്ഷേ എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇടും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചുമില്ല, പിന്നെയും ഈ വർത്തമാനം പിറക്കാൻ 2008 ആഗസ്റ്റ് മാസം വരെ സമയമെടുത്തു. ആദ്യം വേർഡ്പ്രസ്സിലും പിന്നീട് സെപ്തംബറിൽ ബ്ലോഗറിലും……

എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു മഹാ സംഭവമല്ലെങ്കിലും അതിലേയ്ക്ക് എന്നെ നയിച്ചത് അധികം ജോലിത്തിരക്കില്ലാതിരുന്ന 2005ലെ ഒരു പ്രവർത്തിദിവസമായിരുന്നു. ഓഫീസിൽ ഞാൻ മാത്രം ബാക്കി എല്ലാവരും സൈറ്റിൽ പോകും മിക്കവാറും എല്ലാദിവസവും ഇതു തന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ, ഒറ്റക്കിരുന്ന് വട്ട് പിടിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആണ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന കാൽകുലേറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, 5 എന്ന അക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേഗതകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു, അതിൽ തന്നെ ഗുണിച്ചും ഹരിച്ചും ഒക്കെ നോക്കി, 5 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേഗതകൾ നോക്കി, 5*5=25, 25*25=625, 35*35=1225, ഇതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം 25 ആയി വരുന്നു. പിന്നെ 625ൽ 6ഉം, 1225ൽ 12 ഉം അവശേഷിക്കുന്നു ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്ന തിരച്ചിൽ ആണ് എന്നെ ആ ഗണിതസൂത്രം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിൽ എതിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ആ സൂത്രമെന്നല്ലെ അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ പറയാം  1മുതൽ99 വരെ ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഇനീ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കേണ്ടതില്ല ഉദാഹരണം 25ന്റെ സ്ക്വയർ 625 അതായത് 25നെ 25കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു , പിന്നെ ചെറിയ ഗുണിക്കലും, കൂട്ടലും ഒക്കെ ഈ കണക്കിലും  ഉണ്ടാവും

ഹോ, എന്നാലും എന്നെ സമ്മതിക്കണം……

ചതുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പ്.., ഒരു കിതപ്പോടെ!

October 4, 2008

123 കരാറും ഹൈഡ് ആക്റ്റും യോജിച്ച് പോകും, പറയുന്നത് കാരാട്ടല്ല കോണ്ടലീസ റൈസ്…… എന്താണ് യോജിച്ച് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്പ് അങ്ങനെ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ദീഷ്ണശാലികളായ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ കൂടെ റൈസ് ഇത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞു. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധർ ആണെന്നും. കരാറിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും എല്ലാരംഗത്തും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും കരാർ അതായത് തുടർച്ചയായി ആപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവസാനം പാക്കിസ്ഥാന് വച്ച പോലെ ഒരു റിവറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ സഹകരണം പൂർത്തിയാകും, കാത്തിരുന്നു കാണം ആണവോർജ്ജത്താൽ നമ്മുടെ തെരുവുകൾ പ്രഭാ പൂരിതമാകുന്നത്!

ഹൈഡ് ആക്റ്റ് എന്ന ചതുപ്പിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, ഓൺ യുവർ മാർക്ക് സേ 123

ആണവകരാർ ആണ് താരം

September 6, 2008

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന താരം ആണവകരാർ ആണല്ലോ, ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്ക്ന്മാർ പരസ്പരം വിഴുപ്പലക്കുകയാണ്. ഹൈഡാക്റ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രണാബ് മുഖർജി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും, അതിൽനിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാവില്ലന്ന് അമേരിക്കൻ വക്താക്കൾ പറയുന്നു, അതല്ല ശരി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ന് വീണ്ടും കപിൽ സിബൽ പോലുള്ളവർ ആവർത്തിക്കുന്നു ഏതാണ് ശരി.ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന അറിയാതെ ഇവിടുത്തെ സാമന്യ ജനങ്ങൾ

വലയുന്നു. പറഞ്ഞതും‌ പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ

ഗൂഗിൾ ക്രോം

September 4, 2008

മറ്റൊരു വിപ്ലവുമായി ഗൂഗിൾ എത്തുന്നു വിശദമായ വാർത്തയിലെയ്ക്ക്

ഗൂഗിൾക്രോം‌ എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക