HTML Documents –പാഠം-1

Posted November 19, 2015 by വീ.കെ.ബാല
Categories: 138062

ഡബ്ല്യൂ3സ്കൂൾസ്‌ എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചവ മാത്രമാണിവിടെ പറയുന്നത്  പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ‌ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ ഉപകരിക്കട്ടെ  അത്രമാത്രം…… എന്റെ നോട്ട് ബുക്ക്.

HTML  file  എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം . ആദ്യം  Notepad  എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ  open  ചെയ്യുക. അതിൽ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു HTML ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന്

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>തലക്കെട്ട്</h1>

<p>ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡിക.</p>

</body>
</html>

ഇതിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ടൈപ്പ്  <!DOCTYPE html> എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനീ  ഇതിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗായ  <html> ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡോക്കുമെന്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ‌ആയ ടൈപ്പ്  </html> ‌ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ‌വരുന്ന ഭാഗമാണ് ‌ആഡോക്കുമെന്റിന്റെ  ബോഡി എന്ന് നിർവ്വചിക്കുന്നത് ഇതിനെ  <body> ഇങ്ങനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Body യ്ക്ക് ഉള്ളിൽ‌ വരുന്ന  ഭാഗങ്ങൾ Heading, paragraph തുടങ്ങിയവ അത് അവസരങ്ങളനുസരിച്ച്  മാറിവരുന്നു ഇനി‌ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം

  • Heading opening tag  <h1> ഉം  closing tag </h1> ഉം ആണ്   ഈ  tag  കൾക്കിടയിലാണ്  Heading   വരുന്നത്
  • Paragraph opening tag <p> ഉം  closing tag </p> ഉം ആണ്   ഈ  tag  കൾക്കിടയിലാണ്  Paragraph   വരുന്നത്

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ‌ഈ  HTML Document close  ചെയ്യാവുന്നതാണ് ‌അതിന്  body close ചെയ്യണം / ഉപയോഗിച്ചാണ് tag കൾ close ചെയ്യുന്നത് </body> .

ഇനീ ഈ notepad file നെ (file name).html എന്ന extension  ഇൽ സേവ് ചെയ്യണം ‌അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ  notepad file ഒരു html Document ആയി രൂപാന്തരപ്പെടും ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും internet browser ഇൽ നമുക്ക് ഓപ്പെൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

Advertisements

ശിവരാമന്റെ വിഷമ വൃത്തത്തിലൂടെ

Posted October 18, 2015 by വീ.കെ.ബാല
Categories: 138062

കുറച്ച് കാലംമുൻപ്, കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷംമുൻപ് മാത്സ് ബ്ലോഗിൽ ഞാൻനൊരു കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു, വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ എനിക്ക് പൈ വേണ്ട എന്ന്. അതിന് ശേഷം  ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഈ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ടിരുന്നു  ശിവരാമന്റെ വിഷമ വൃത്തമെന്ന ശീർഷകത്തിൽ, എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നില്ല ആ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു  4×[(√2r²)+(r×0.1566)]

ഈ ഫോർമുല യിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര വളരെ രസകരമായ് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെയും കുറെകൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത  ഫോർമുലയുടെ അത്രയും സഞ്ചാരം  ശിവരാമൻ‌ചേട്ടനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ‌വേണ്ട എന്നു തോന്നി കാരണം അതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം  കാണാം എന്നതുതന്നെ.

ഭൗതികത്തിൽ ഒന്നിന് വളരെ വലിയസ്ഥാനമുണ്ട്. ഒന്നിന്റെ പെരുക്കൽ ആണ് മറ്റ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ‌അപ്പോൾ കണക്കിൽ 1 ന് ഒന്നിൽകവിഞ്ഞ സ്ഥാനമുണ്ട്.  ഒരു മട്ടത്രികോണം  അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്ല്യമാണ് അതായത് പാദം = ലംബം   അങ്ങനെ എങ്കിൽ അതിന്റെ ‌കർണ്ണം എത്ര ആയിരിക്കും ? അതിന് ( a2 +b2 =c2 ) എന്ന ഫോർമുലയുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന്  c= √c2  എന്ന  ഉത്തരം കാണാം ‌അങ്ങനെ അല്ലാതെയും ഉത്തരം കാണാം   c = a*1.4142  എന്ന ക്രീയ വഴി കണ്ടെത്താം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് . പൈ ഇല്ലാതെ യാത്ര  ‌ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്

cir

1 ആരം ആയി വരുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്നത്  4*R*1.5708  ആയിരിക്കും AC എന്ന ആർക്കിന്റെ നീളം ആണ് 1.5708 ‌എന്നത്. ഇത് ഡേറ്റം ആയിട്ടെടുത്താൽ  4ആർക്കിന്റെ  ‌നീളം ആയിരിക്കും  ആ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ആരംമാറുത്തതിനനുസരിച്ച് ആർക്കിന്റെ നീളത്തിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം  എനിക്ക് മുൻപേ ആരെങ്കിലും ‌ഈ വഴി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ‌ഉത്തരവാദിയല്ല……. അതായത്  Google ൽ സെർച്ചിയില്ല എന്ന് വിവക്ഷ.

ഗുരുവിനെ പലരും ബോധപൂര്‍വം തമസ്‌കരിക്കുന്നു: സ്വാമി ശിവ സ്വരൂപാനന്ദ

Posted August 14, 2015 by വീ.കെ.ബാല
Categories: 138062

ഗുരുവിനെ പലരും ബോധപൂര്‍വം തമസ്‌കരിക്കുന്നു: സ്വാമി ശിവ സ്വരൂപാനന്ദ (മംഗളം ഓൺലൈനിൽ വന്ന ലേഖനം)

 Story Dated: Sunday, August 9, 2015 01:12

mangalam malayalam online newspaper

ഏകലോകത്തെ വിഭാവന ചെയ്‌ത ശ്രീനാരായണഗുരുവെന്ന പുണ്യപുരുഷനെ ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം കുലഗുരുവായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണു കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്‌. ഗുരു വിഭാവന ചെയ്‌ത വിശ്വദര്‍ശനങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ അജ്‌ഞരായ ഒരു തലമുറയാണ്‌ വളര്‍ന്നുവരുന്നത്‌. ലഹരിയെന്ന വിപത്തും, ജാതിവിവേചനമെന്ന രോഗാണുവും സമുഹത്തെ കാര്‍ന്നുതിന്നുന്ന കാലത്ത്‌ ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്‌. ആലുവ അദൈ്വതാശ്രമത്തിന്റെ മഠാധിപതി സ്വാമി ശിവ സ്വരൂപാനന്ദ ശതാബ്‌ദി നിറവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആശ്രമത്തിലിരുന്നു മംഗളത്തോട്‌ സംസാരിക്കുന്നു.

? ആശ്രമത്തിലെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷത്തിന്റെ തയ്ായറെടുപ്പുകള്‍ എവിടെവരെയായി?.
ഒരു വര്‍ഷംവരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിപാടികളാണു സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. പതിനൊന്നാം തിയതി ശിവഗിരിയില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ആശ്രമത്തിലെ ശതാബ്‌ദിയാഘോഷ പരിപാടികള്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്‌.
പതിനഞ്ച്‌, പതിനാറ്‌ തിയതികളില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പതിനേഴാം തിയതി ഗുരുഭക്‌തരും വിവിധ ശ്രീനാരായണ സംഘടനകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുമായി പതിനായിരം പേര്‍ എത്തുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പോള്‍ ഓരോ സ്‌ഥലങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സമ്മേളനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്‌. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ്‌ സിങ്ങാണു ശതാബ്‌ദിയാഘോഷത്തിന്റെയും ഗുരുമന്ദിര സമര്‍പ്പണത്തിന്റെയും ഉദ്‌ഘാടകന്‍.

? ശ്രീനാരായണ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ നിലവിലുള്ളത്‌? ദര്‍ശനങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തിയെക്കുറിച്ച്‌ പറയാമോ?
കേരളത്തില്‍ മതം, ജാതി, രാഷ്‌ട്രീയം എന്നിവ ശക്‌തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്‌. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ തടയാന്‍ മനുഷ്യ സൗഹൃദം നിലനിര്‍ത്താനാണു ശ്രമിക്കേണ്ടത്‌. ഇതിനായി ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളും ചിന്തകളും ജാതി, മതം എന്നിവ നോക്കാതെ സ്വീകരിക്കണം. ഇന്നു കേരളത്തില്‍ മത കലഹങ്ങളും വര്‍ഗീയതയും വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്‌. ജാതിവിവേചനം ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു.
വര്‍ത്തമാനകാലത്തും ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അംഗീകരിക്കുന്നതിലും സവര്‍ണ ധാര്‍ഷ്‌ഠ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്‌. അതു മാറണം. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്‌.
ജനങ്ങള്‍ വോട്ടു നല്‍കി ജയിപ്പിച്ചുവിട്ട രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ പിന്നീട്‌ അവരുടെ സമുദായത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം നിലനില്‍ക്കുന്നത്‌ ജനാധിപത്യത്തിന്‌ നിരക്കുന്നതല്ല. ചെറിയ പെരുന്നാളിനും, ഈദ്‌ പെരുന്നാളിനുമെല്ലാം ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി ആശ്രമം വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട്‌. മതസൗഹൃദം നിലനിര്‍ത്താനാണ്‌ എപ്പോഴും ശ്രമം.

? രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തെ അപചയം, സാമുദായിക സ്‌പര്‍ധ, മത വിദ്വേഷം, മതംമാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം കേരളത്തില്‍ അതിശക്‌തമാവുകയാണല്ലോ?.
രാഷ്‌ട്രീയ, സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളിലും അവകാശങ്ങളിലും നമുക്കുവേണ്ടതു തുല്യതയാണ്‌. അതു പാലിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം. ന്യൂനപക്ഷം, ഭൂരിപക്ഷം, ഹിന്ദു, ക്രിസ്‌ത്യന്‍, മുസ്ലിം എന്ന സങ്കുചിത ചിന്താഗതിതന്നെ മാറണം. തുല്യ മത, രാഷ്‌ട്രീയ, മാനുഷിക ബോധമാണ്‌ ഇവിടെ ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടത്‌. ഗുരു സ്വപ്‌നം കണ്ടതും പ്രാധാന്യം കല്‍പിച്ചതും ഇത്തരം മാനുഷിക ബോധത്തിനും തുല്യതയ്‌ക്കുമാണ്‌. അത്തരം ആത്മീയതയാണ്‌ ഇവിടെ ഉയരേണ്ടത്‌. അയിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കാനല്ല, അയിത്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്നു ഹൈന്ദവവത്‌കരണം എന്നതു ചാതുര്‍വര്‍ണ്യത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണെങ്കില്‍ ശ്രീനാരായണീയര്‍ ഒന്നുകൂടി ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചേ തീരൂ. എസ്‌.എന്‍.ഡി.പിയുടെ ഒരു വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തില്‍ ഈഴവ സമുദായം ബുദ്ധമതത്തിലേക്കു മതംമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചു മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ ഗുരുവിനെ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ ഗുരു പറഞ്ഞത്‌ ”മതം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മതം മാറുന്നുവെങ്കില്‍ അത്‌ സനാതന ധര്‍മ്മത്തിലേക്ക്‌ ആകണം എന്നാണ്‌.”
ക്രിസ്‌ത്യാനി, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം എന്നിങ്ങനെ ആര്‍ക്കായാലും മാനുഷികത നഷ്‌ടമായാല്‍ സങ്കുചിത മനോഭാവമുണ്ടാകും. സര്‍ക്കാര്‍ മന്ദിരങ്ങളില്‍ ‘സത്യമേവ ജയതേ’ എന്ന വാക്യം മാറ്റിയെഴുതേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സത്യം എപ്പോഴും ജയിച്ചോളും. അതിനു പകരമായി ”വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണെന്ന” സന്ദേശമാണ്‌ എഴുതേണ്ടത്‌.

? ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പലരും ഗുരുദേവ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ബോധപൂര്‍വം തമസ്‌കരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ?.
സ്വാര്‍ത്ഥ മത-രാഷ്‌ട്രീയം നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഗുരുദേവ ദര്‍ശനങ്ങളെ തമസ്‌കരിക്കേണ്ടത്‌ ആവശ്യമാണ്‌. ഗുരുദേവ ദര്‍ശനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പിന്നിലും ഹിന്ദുമതത്തിലെ സവര്‍ണ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും കൈകടത്തലുണ്ട്‌. ഇത്തരം വലിയ സംശയങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ല. വിളക്കു കത്തിക്കുന്നതില്‍പോലും മതം കാണുന്നത്‌ അപരിഷ്‌കൃത സമൂഹത്തിന്റെ രീതിയാണ്‌. ഇത്തരം ചെയ്‌തികളെ ആശങ്കയോടെ മാത്രമേ കാണാനാകൂ. തുറന്ന മനസോടെയുള്ള ദേശീയ ബോധമാണ്‌ ആവശ്യം. ഭരണം നടത്തുന്നവര്‍ സമത്വപരമായി പെരുമാറണം. സ്വജനപക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത്‌ ശരിയല്ല. കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ വരെ ഈ കാര്യത്തില്‍ നേതാക്കളെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്‌.

? ഗുരുവിനുശേഷം ദാര്‍ശനിക മുഖമുള്ള മറ്റൊരു നവോത്ഥാന നായകന്‍ ഉദയം കൊള്ളാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?. ഗുരുവിനെ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന ലേബലില്‍ ചിലര്‍ ഒതുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?.
കേരള സമൂഹത്തിന്‌ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവായി കാണരുത്‌. അദ്ദേഹം ഗുരുവാണ്‌. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനും, മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനും ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരു. ഗുരുവിനെ മനസിലാകാത്തവരാണ്‌ അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന ലേബലില്‍ മാത്രം ഒതുക്കുന്നത്‌. അല്‍പബുദ്ധികളുടെ മണ്ടന്‍ പ്രതികരണം മാത്രമാണിത്‌. തിന്മകളില്‍നിന്നും സമൂഹത്തെ രക്ഷിച്ച ഋഷി പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയാണ്‌ ശ്രീനാരായണ ഗുരു.

? മത-രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍ വര്‍ഗീയത ആളികത്തിക്കുന്ന പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടത്തുന്നത്‌ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാറുണ്ടോ?.
ബീഫ്‌ ഫെസ്‌റ്റിവല്‍ നടത്തുകയും അത്‌ കഴിക്കരുതെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം മുഖ്യധാരയില്‍നിന്ന്‌ അകറ്റി നിര്‍ത്തപ്പെടുന്ന, അവഗണന നേരിടുന്ന ഒരു സമൂഹം അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്‌. ക്രിസ്‌മസും നബിദിനവും പുണ്യദിനങ്ങളും ഓണവും വിഷുവും ഈസ്‌റ്ററുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആഘോഷിച്ച നാടാണ്‌ നമ്മുടേത്‌. ഇന്ന്‌ ആ അവസ്‌ഥ മാറി. കേരളത്തിന്റെ അന്തസാണ്‌ നമ്മള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്‌. മൗലവിമാരില്‍ നിന്നും സ്വാമിമാരില്‍ നിന്നും പുരോഹിതന്മാരില്‍ നിന്നും വര്‍ഗീയത നിറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടാകരുത്‌. രാഷ്‌ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു വേണ്ടി വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ ആരും ശ്രമിക്കരുത്‌. ജാതി ചിന്ത പാടില്ലെന്നാണു ഗുരു പറഞ്ഞത്‌. ഗുരുവിനെ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഇന്നും ജാതി പറയുന്നവരുണ്ട്‌. അതു ശരിയല്ല. അതിനോട്‌ യോജിപ്പില്ല. ഗുരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചത്‌ ജാതിയില്ലാതാക്കാനാണ്‌. അവിടെയും ജാതി കടന്നുകൂടിയതില്‍ ഗുരുവിന്‌ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. ദേവാലയങ്ങളല്ല, വേണ്ടത്‌ വിദ്യാലയങ്ങളാണെന്നാണു ഗുരു പറഞ്ഞത്‌.

? ഗുരുദേവന്‍ മദ്യത്തിനെതിരേ പറഞ്ഞു, ജാതിക്കെതിരേ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇന്നും വലിയ വിപത്തായി ഇതെല്ലാം സാമൂഹത്തെ കാര്‍ന്നു തിന്നുന്നു?.
ഇന്ദ്രിയ ശുദ്ധിയോടുകൂടി സ്‌കൂളിലും വീട്ടിലും കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തണം. ശരിയായ കുടുംബ സംവിധാനം ഇന്നില്ല. സുഖതൃഷ്‌ണ തേടുകയാണ്‌ കുട്ടികള്‍പ്പോലും. ഗുരു അരുത്‌ എന്നു വിലക്കിയത്‌ ജാതിയും മദ്യവുമാണ്‌. അത്‌ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവര്‍ ഗുരുഭക്‌തരല്ല. മദ്യവിപത്തു ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാം. ജാതി വിപത്ത്‌ എങ്ങനെ മാറ്റാനാകും? ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കടുത്ത ജാതി വിവേചനം അറിവില്ലായ്‌മകൊണ്ട്‌ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്‌. അതു നിലനിര്‍ത്താന്‍ സവര്‍ണ സമൂഹം ഗുരുവിനെ അകറ്റിനിര്‍ത്തുകയാണ്‌.

? സമുദായങ്ങള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിയില്‍ അണിചേരാനും പാര്‍ട്ടികളുമായി വിലപേശാനും ശ്രമിക്കുന്നത്‌ ശരിയാണോ?.
അത്‌ അവരവരുടെ ഇഷ്‌ടം. സന്യാസികളായ ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരായി കാണാനേ പറ്റൂ. മാറി ചിന്തിക്കാനാകില്ല. ശ്രമിക്കുകയുമില്ല.

? അവസാനമായി ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ, എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗം ഗുരുവിന്റെ സ്‌ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതായി സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നു. എന്താണ്‌ അഭിപ്രായം?.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദര്‍ശങ്ങളെ എല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. തോന്നിയപോലെ പറയുന്നതും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളോടു നീതിപുലര്‍ത്താന്‍ പറ്റാത്തവര്‍ ആ രീതി മാറ്റണമെന്നാണ്‌ എനിക്കു പറയാനുള്ളത്‌.

– See more at: http://www.mangalam.com/print-edition/sunday-mangalam/347272#sthash.3MPEgom4.dpuf

മംഗളം ഓൺലൈനിൽ വന്ന V.S ന്റെ ലേഖനം

Posted August 14, 2015 by വീ.കെ.ബാല
Categories: കണ്ടതും കേട്ടതും

ചരിത്രം കുഴിച്ചുമൂടുമ്പോള്‍
വി.എസ്‌. അച്യുതാനന്ദന്‍
Story Dated: Friday, August 14, 2015 01:28
കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും ദര്‍ശനങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്‌. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലേക്ക്‌ വളര്‍ത്തിയത്‌ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റവും, അതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്- ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുമാണെന്നത്‌ ചരിത്രം.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 20-ന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലുമാണല്ലോ ഗുരു തന്റെ ജീവിതവും ചിന്തകളും കൊണ്ട്‌ കേരളത്തെ ഉണര്‍ത്തിയത്‌. അദ്ദേഹംജീവിച്ച കാലത്ത്‌ കേരളം രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ഇന്നു കാണുന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന മൂന്ന്‌ പ്രദേശങ്ങള്‍. അവിടങ്ങളില്‍ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള, ഒന്നിനൊന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌തമായ ജീവിതക്രമങ്ങളും ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളുമാണ്‌ നിലനിന്നിരുന്നത്‌.
തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും നേരിട്ടുളള രാജഭരണത്തിനുകീഴിലും മലബാര്‍ പഴയ മദിരാശി സംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്‌. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജഭരണത്തിന്റെയും ദിവാന്‍ഭരണത്തിന്റെയും കെടുതികളില്‍ ജനങ്ങളാകെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കഴിയുന്ന കാലം. കര്‍ഷകരും തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ള സാധാരണക്കാര്‍ ഭരണാധികാരികളുടെ മാത്രമല്ല, ജന്മി-ഭൂപ്രഭൂ വര്‍ഗത്തിന്റെയും മുതലാളിമാരുടെയും ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കും പീഡനങ്ങള്‍ക്കും അടിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു അത്‌. സാമൂഹികമായി ജാതിമതചിന്തകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ്‌ 1897-ല്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന്‌ വിളിച്ചത്‌.
സവര്‍ണരല്ലാത്ത ആളുകള്‍ക്ക്‌ പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വലിയ രൂപമാണ്‌ 1924-ലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം. പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാന്‍ അവകാശമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ പിന്നെ ക്ഷേത്രാരാധനയ്‌ക്കുള്ള അവകാശം എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ്‌? ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രക്ഷോഭമാണ്‌ ഗുരുവായൂര്‍ സത്യാഗ്രഹത്തില്‍ നാം കണ്ടത്‌. കേളപ്പന്റെയും പി. കൃഷ്‌ണപിള്ളയുടെയും എ.കെ.ജിയുടെയുമൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ അതു നടന്നത്‌.
അന്ന്‌ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന അവര്‍ണ ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി, അധഃസ്‌ഥിതജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച മഹാനായ അയ്യങ്കാളി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെങ്ങാനൂരില്‍ പ്രത്യേക വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചു.സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളുമായ ആളുകള്‍ക്കൊന്നും മേല്‍മീശ വെച്ചു നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ മാറുമറച്ചു നടക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇത്തരമൊരു ജീര്‍ണിച്ച കാലത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവര്‍ണ ജനവിഭാഗങ്ങളെയാകെ സമുദ്ധരിക്കാനും അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക്‌ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താനുമാണ്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചത്‌. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അദ്ദേഹം നമുക്ക്‌ പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ദര്‍ശനങ്ങളും ആപ്‌തവാക്യങ്ങളും പുതിയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞവയാണ്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ മതമേതായാലും മനുഷ്യന്‍ നന്നായാല്‍മതി, അവനവനാത്മ സുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന്ന്‌ സുഖത്തിനായി വരേണം, വിദ്യകൊണ്ട്‌ പ്രബുദ്ധരാവുക, സംഘടിച്ച്‌ ശക്‌തരാവുക തുടങ്ങിയ വചനങ്ങള്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഭാവതലങ്ങള്‍ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്‌. 1888-ല്‍ ഗുരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്‌ഠ നടത്തിയപ്പോള്‍ അതിനെ സവര്‍ണര്‍ അത്ഭുതത്തോടും രോഷത്തോടെയുമാണ്‌ കണ്ടത്‌. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത സവര്‍ണരോട്‌ താന്‍ ഈഴവശിവനെയാണ്‌ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചതെന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ അദ്ദേഹം അവരുടെ നാവടക്കി.
ജാതിയോ മതമോ ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളോ അല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനും മഹാനുമാക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഗുരു, മനുഷ്യനെ വേര്‍തിരിക്കുന്ന സങ്കുചിതമായ പരിമിതികള്‍ക്കപ്പുറത്ത്‌ മാനവികതയുടെ വിശാലമായ ലോകമാണ്‌ കാട്ടിത്തന്നത്‌. അവിടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വേര്‍തിരിവുകള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‌ നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തില്‍പോലും ഗുരുവിന്റെ ഉന്നതമായ ഈ നിലപാട്‌ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. 1903-ല്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം രൂപീകരിക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്‌ ഈഴവരാദി പിന്നാക്കസമുദായങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഈഴവര്‍ക്കുമാത്രം വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടനയായല്ല ഗുരു എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തെ കണ്ടിരുന്നത്‌. ഈ കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ നിന്ന്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മനസിലാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു യോഗത്തില്‍ നിന്ന്‌ വിട്ടുനിന്നത്‌. ഡോക്‌ടര്‍ പല്‍പ്പുവിന്‌ ഗുരു അയച്ച കത്തിലെ പരാമര്‍ശം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സംഗതമാണ്‌. യോഗത്തിന്റെ നിശ്‌ചയങ്ങളെല്ലാം നാം അറിയാതെ പാസാക്കുന്നതുകൊണ്ടും യോഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, യോഗത്തിന്‌ ജാത്യഭിമാനം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടും മുമ്പേ തന്നെ മനസില്‍ നിന്നും വിട്ടിരുന്നതുപോലെ, ഇപ്പോള്‍ വാക്കില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തിയില്‍നിന്നും യോഗത്തെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത്‌.
”നാം ജാതി-മതഭേദം വിട്ടിട്ട്‌ ഇപ്പോള്‍ ഏതാനും സംവല്‍സരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ചില പ്രത്യേക വര്‍ഗക്കാര്‍ നമ്മെ അവരുടെ വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ടതായി വിചാരിച്ചും, പ്രവര്‍ത്തിച്ചും വരുന്നതായും അത്‌ ഹേതുവാല്‍ പലര്‍ക്കും നമ്മുടെ വാസ്‌തവത്തിന്‌ വിരുദ്ധമായ ധാരണയ്‌ക്ക് ഇടവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാം അറിയുന്നു. നാം ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. വിശേഷിച്ച്‌, ശിഷ്യവര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന്‌ മേല്‍പ്രകാരമുള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ പിന്‍ഗാമിയായി വരത്തക്കവിധം ആലുവ അദൈ്വതാശ്രമത്തില്‍ ശിഷ്യഗണത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും, മേലും ചേര്‍ക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യവസ്‌ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” ഗുരു കൊല്ലവര്‍ഷം 1091 മിഥുന മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഒരു പരസ്യ വിളംബരമാണിത്‌.
ഈയൊരു പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ വേണം ഇന്നത്തെ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ നേതൃത്വം, ശ്രീനാരായണഗുരു സ്‌ഥാപിച്ച പ്രസ്‌ഥാനത്തെ സംഘപരിവാര്‍ ശക്‌തികളുടെ കാല്‍ക്കീഴില്‍ കാണിക്കവയ്‌ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ അധാര്‍മ്മികതയും അപകടങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത്‌. കേരളീയ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവണതകള്‍ക്ക്‌ എതിരായാണോ ഗുരു തന്റെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും പോരാടിയത്‌, അത്തരം പ്രവണതകള്‍ക്ക്‌ കരുത്തുപകരാനായി ഗുരുദര്‍ശനത്തെ അടിയറവയ്‌ക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ ഏറെ പരിതാപകരം. ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സ്വയം ഏറ്റെടുത്തവര്‍ തന്നെ അത്‌ ചെയ്യുന്നിടത്താണ്‌ അപകടത്തിന്റെ ആഴം.
എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗ നേതൃത്വം കൈയാളുന്ന വരേണ്യവര്‍ഗം ഇതാദ്യമായല്ല യോഗത്തെ സംഘപരിവാര്‍ കുടക്കീഴില്‍ കുടിയിരുത്താന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. മുമ്പൊരിക്കല്‍ ഫലപ്രാപ്‌തിയിലെത്താതെ പോയ സംഘപരിവാര്‍ ബാന്ധവത്തിനാണ്‌ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം വീണ്ടും കോപ്പുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. 2003-ല്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്‌ദി ആഘോഷ വേളയിലാണ്‌, അന്നും യോഗത്തെ നയിച്ചിരുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘപരിവാര്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്‌ കൊണ്ടുപിടിച്ച്‌ ശ്രമിച്ചത്‌. അന്നും കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്നത്‌ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരായിരുന്നു. ശതാബ്‌ദിയുടെ ഭാഗമായി 2003 മെയില്‍ കൊച്ചിയില്‍ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം സംഘടിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗ്ലോബല്‍ സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്‌ അന്നത്തെ വാജ്‌പേയി ഗവണ്‍മെന്റില്‍ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രിയായിരുന്ന മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി. സ്‌ഥാനമേറ്റെടുത്ത ഉടന്‍ തന്റെ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്‌ഥര്‍ക്ക്‌ അദ്ദേഹം നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍.എസ്‌.എസ്‌. കാഴ്‌ചപ്പാട്‌ മനസിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു. 1992 ഡിസംബര്‍ ആറിന്‌ ബാബ്‌റി മസ്‌ജിദ്‌ തകര്‍ത്ത സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഉമാഭാരതിക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദനൃത്തം ചവിട്ടുകയും മസ്‌ജിദ്‌ തകര്‍ത്ത കേസില്‍ പ്രതിസ്‌ഥാനത്ത്‌ വരികയും ചെയ്‌ത ആളായിരുന്നു മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി. അന്ന്‌ ഈ സംഗമത്തിന്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം ക്ഷണിച്ച ഏകരാഷ്‌ട്രീയപാര്‍ട്ടി ബി.ജെ.പി. ആയിരുന്നു. ശിവഗിരിയില്‍നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍ ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തുമില്ല.
അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തില്‍ മുരളീ മനോഹര്‍ജോഷി പറഞ്ഞത്‌ ബി.ജെ.പിക്കും ആര്‍.എസ്‌.എസിനും പ്രചോദനം നല്‍കിയത്‌ ശ്രീനാരായണഗുരു ആണെന്നും, ആര്‍.എസ്‌.എസിന്റെ പ്രഭാതപ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഗുരുവിനെ സ്‌മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു. ജാതി-മത ചിന്തകളുടെ അടിവേരറുത്ത്‌ കേരളീയ സാമൂഹികജീവിതത്തെ മാനവികതയുടെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും മഹാ ആകാശങ്ങളിലേക്ക്‌ ഉയര്‍ത്തിവിട്ട ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനമെവിടെ, ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ സംഘപരിവാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്റെ സങ്കുചിത ധാര്‍ഷ്‌ട്യങ്ങളെവിടെ? ഇത്‌ രണ്ടും തമ്മില്‍ എവിടെയാണ്‌ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്‌ എന്ന്‌ നടേശനും കൂട്ടരും മറുപടി പറയണം.
ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുശേഷം നടേശന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആവര്‍ത്തനമാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്‌. മോഡി-അമിത്‌ഷാ-തൊഗാഡിയ ത്രയങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ബാന്ധവശ്രമങ്ങള്‍ ഇതാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. മോഡിയും അമിത്‌ഷായും തൊഗാഡിയയുമൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട്‌ അവരോട്‌ ഐക്യപ്പെടുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന ലാഘവത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ന്യായവാദമാണ്‌ നടേശന്‍ മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഇത്‌ ന്യായം അശേഷമില്ലാത്തതാണ്‌. നടേശന്‍ എന്ന മുതലാളിക്ക്‌ ഇത്തരമൊരു കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുളകം കൊള്ളാം. എന്നാല്‍ ശ്രീനാരായണപ്രസ്‌ഥാനത്തിന്റെ പേരിലാകുമ്പോഴാണ്‌ ജനാധിപത്യവാദികള്‍ക്ക്‌ ഇടപ്പെടേണ്ടിവരുന്നത്‌. ജാത്യഭിമാനത്തിന്റെയും, ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡയുടെയും ഇതര മത സ്‌പര്‍ധയുടെയും ത്രിശൂലങ്ങള്‍ ഓങ്ങുന്ന സംഘപരിവാര്‍ തത്വസംഹിത, ജാതി-മത ചിന്തകളുടെ എല്ലാ കാലുഷ്യങ്ങളെയും പൊരുതി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഗുരുവിന്റെ ദര്‍ശനപൂര്‍ണിമയോട്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ കൂട്ടിക്കെട്ടുക?
എന്തുകൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യാപരമായ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന്‌ മുതിരുന്നു? അവിടെയാണ്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗനേതൃത്വത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, സമാനമായ മത-സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും വരേണ്യ താല്‍പര്യവും, മൂലധനപ്രണയവും പ്രകടമാകുന്നത്‌. പണത്തിന്റെയും മൂലധന സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളെല്ലാം ഒരുമതക്കാര്‍ തന്നെയാണ്‌ എന്നാണ്‌ നടേശന്‍ പറയാതെ പറയുന്നത്‌. എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിലെ പട്ടിണിക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക്‌ സംഘപരിവാര്‍ ചങ്ങാത്തം ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കില്ല. കൊയ്‌ത്തു മുഴുവന്‍ കീശയിലാക്കുന്നത്‌ നേതൃത്വമായിരിക്കും. സാക്ഷാല്‍ കുമാരനാശാനെപ്പോലും കുയില്‍കുമാരന്‍ എന്നു വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ച വരേണ്യനേതൃത്വം എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി യോഗചരിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട്‌ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണകാലത്ത്‌ അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ചേര്‍ന്ന എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗത്തില്‍, ഭരണാധികാരികള്‍ക്കെതിരേ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ അന്നത്തെ വരേണ്യനേതൃത്വം വിലക്കിയതും ചരിത്രമാണ്‌. കാരണം, അവരുടെ മൂലധനതാല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ മൂലധന താല്‍പര്യത്തിന്റെ പുതിയ വേഷവും പുതിയ വാചാടോപങ്ങളുമാണ്‌ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്‌.
ഇത്തരമൊരു അപകടകരമായ നടപടി കൊണ്ട്‌ നടേശനും കൂട്ടര്‍ക്കും നേട്ടങ്ങള്‍ പലതരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നതിന്‌ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ അതുവഴി വലിയൊരു പ്രസ്‌ഥാനത്തെയും, അതിന്‌ ഊര്‍ജവും ഉന്മേഷവും പകര്‍ന്ന അദ്വിതീയനായ നവോത്ഥാനനായകന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളെയുമാണ്‌ അനാഥമാക്കുന്നത്‌. നവോത്ഥാനത്തിനും തുടര്‍ന്നുള്ള കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഭരണത്തിനും അതുവഴി സാമൂഹികനീതിയുടെ പ്രകാശപൂര്‍ണമായ അന്തരീക്ഷത്തിനും വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു ദര്‍ശനസംഹിതയെയും അതിന്റെ ആചാര്യനെയുമാണ്‌ ഇക്കൂട്ടര്‍ അപമാനിക്കുന്നത്‌. സാധാരണക്കാരന്‌ ആത്മധൈര്യം പകര്‍ന്നുതന്ന ഗുരുവിന്റെ ആശയസമരത്തിന്റെ ജ്വാലകളെ ഇവര്‍ തല്ലിക്കെടുത്തുകയാണ്‌. സവര്‍ണ ജാതിക്കോമരങ്ങളോട്‌ എന്നും കലഹിച്ച ഗുരുവിന്റെ ആശയസമരത്തെ, അതേ ജാതിക്കോമരങ്ങള്‍ക്ക്‌മുന്നില്‍ അടിയറവയ്‌ക്കുകയുമാണ്‌. നവോത്ഥാന നായകരായ അയ്യങ്കാളി സ്‌ഥാപിച്ച സാധുജനപരിപാലനസംഘവും പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍ സ്‌ഥാപിച്ച വാലസമുദായ പരിഷ്‌കരണി സഭയും ഇവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന്‌ സൃഷ്‌ടിച്ച സാമൂഹ്യോല്‍ക്കര്‍ഷത്തിന്റെ ചിറകുകള്‍ കൂടി അരിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്‌ സംഘപരിവാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയവുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിലൂടെ നടേശന്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഇതാണ്‌ കേരളം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ പ്രശ്‌നം.

– See more at: http://www.mangalam.com/opinion/349178#sthash.shTyAm19.dpuf

ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ.

Posted October 20, 2012 by വീ.കെ.ബാല
Categories: ലേഖനം

“ എയര് ഇന്ത്യയുടെ അബുദാബി- കൊച്ചി വിമാനം ലാന്ഡ് ചെയ്ത് അല്പസമയത്തിനുള്ളില് കോക്പിറ്റിൽനിന്ന് അടിയന്തരസന്ദേശം എയര്ട്രാഫിക്ക് കണ്ട്രോള് റൂമിലേക്കു പാഞ്ഞു. വനിതാപൈലറ്റ് രൂപാലിയുടെ വിറയാർന്ന ശബ്ദം. ജാഗ്രത, അപകടം; വിമാനം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു (7500 അല്ലെങ്കിൽ 75-ജീവൻ ബാക്കി ) എന്നായിരുന്നു പൈലറ്റിന്റെ സന്ദേശം.” സ്വയം (സ്വന്തം സമയം) രക്ഷപെടുന്നതിന് വേണ്ടി 160-ൽ പരം യാത്രക്കാരെ കുറച്ചുകൂടെ രാഷ്ട്രീയമായ് പറഞ്ഞാൽ “കന്നാലി ക്ലാസ്സുകാരെ” ക്രൂശിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വെള്ള കുപ്പായമിട്ട മഹതി. അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുപക്ഷം എന്ന ചൊല്ലുപോലെ ഈ “വൃത്തികെട്ട കൃത്യ “ നിർവ്വഹണത്തിനും സോഷ്യൽ നെറ്റുവർക്കുകളിൽ രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോക്പിറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിക്രമം കാട്ടിയവരെ ബുള്ളറ്റുകൊണ്ട് തുരത്തണം എന്ന പക്ഷക്കാരും കുറവല്ല. ഈ പൈലറ്റ് കാണിച്ച കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഈ മാന്യ സ്ത്രീയുടെ അധിബുദ്ധി വരുത്തിവച്ച കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാങ്ങാനോ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായില്ല എന്നത് വളരെ രസകരമാണ്.
ഇവരുടെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ മൂലം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഈ പൊറാട്ട് നാടകത്തിന്റെ പര്യവസാനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക, അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വിലമതിക്കാനാവാത്ത മാനവികവിഭവശേഷിയുടെ നഷ്ടം, മുൾമുനയിലായ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈ സ്ത്രീരത്നം മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റു. 160ൽ പരം ഭീകരരായിരുന്നു ഈ യാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൂട്താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഗൾഫ് സെക്ടറിലെ മലയാളികളോട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് നന്ദിയാണ് ഈ കുട്ടിതേവാങ്കുകൾ കാട്ടണ്ടേത്??
ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ ആവാത്ത മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളുമായി അധികാര വർഗ്ഗം ഈ യാത്രക്കാരെ ആയുധവും മുഷ്ക്കും ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടത് ഏത് ജനാധിപത്യ മൂല്ല്യങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ്? കൈക്കുഞ്ഞുമുതൽ രോഗപീഡരായ ആളുകൾ വരെയുള്ള യാത്രക്കാരെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു എയർവെയ്സിന് മാറ്റാൻ കഴിയും?? മോശം കാലവസ്ഥ ആണ് കാരണമെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും ധാർമ്മികതയും പൈലെറ്റിനും വിമാന ജീവനക്കാർക്കും ഉണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങണ്ടവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കി വേണമെങ്കിൽ റോഡ് മാർഗ്ഗം കൊണ്ടുപോകാം എന്നത് എന്ത് നീതി? യാത്രക്കാരന്റെ മൗലിക അവകാശത്തിന്മേൽ ഉള്ള കടന്നുകയറ്റം അല്ലാതെ എന്താണ് ഇത്?
ബാലിശമായ മറ്റൊരു അവകാശം പൈലറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. 3മണിക്കൂറിന് മേൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ, യത്രാമധ്യേ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ? ഈ സാറന്മാർ കടലിൽ ലാന്റ് ചെയ്യുമോ? യാത്രക്കാരനെ സുരക്ഷിതമായി അവന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇറക്കാനുള്ള ഉത്തരവാധിത്വം ഒരു പൈലറ്റിനുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അവർ എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാവും? ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്യാപ്ടൻ തന്റെ ഉത്തരവാധിത്വം നിറവേറ്റാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ ശ്രമിച്ചു എന്നചരിത്രം ഇന്നത്തെ മഹായാനങ്ങളിലെ നായകന്മാർ ഓർത്തിരിക്കണം എത്തിക്ക് മറന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കേരളീയർക്കിടയിൽ രണ്ടും കെട്ട ഒരു വർഗ്ഗം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്, സമരത്തേയും, സമര മാർഗ്ഗങ്ങളേയും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഇത്തിളുകൾ. ക്രൂരവും നിന്ദ്യവുമായ അവകാശ ലംഘനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മലയാളിയുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനകീയ പ്രതിക്ഷേധം വിളിച്ചു പറയുന്നു. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഠനങ്ങൾക്കിരയായ എയർ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഐക്യധാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കനുള്ള കുൽസിതശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം പൈലറ്റുമാർക്കോ, ഗവണ്മെന്റ് ജീവനക്കാർക്കോ മാത്രമുള്ളതല്ല, മരുഭൂമിയിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനുമുണ്ട്……….
ജയ് ഹിന്ദ്…..

ലിബിയയിൽ നിന്നും…………..

Posted February 21, 2012 by വീ.കെ.ബാല
Categories: ലേഖനം

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ലിബിയയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരുവർഷം, മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിൽ വന്ന അടിസ്ഥാന രഹിതവും ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്തതുമായ വാർത്ത ഒരു ഷെയറിംഗ് മെയിലിലൂടെ കാണാനിടയായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ലിബിയയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ മാതൃഭൂമി പറഞ്ഞ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഇടയായി അവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ യാതനകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്.

ഹ്യൂണ്ടായ് എന്ന കൊറിയൻ കമ്പനിയിലെ പവർട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പ്രോജക്ടിലെ ജീവനക്കാർ ആയിരുന്നു ബേബിവർഗ്ഗീസ്സും ബിജു ജോയിയും,ബിജു തോമസ്സും, മൈക്കിളും ഉൾപ്പെടുന്ന 275ൽ പരം ഇന്ത്യാക്കാർ. കൂടാതെ ഏകദേശം നൂറോളം ബംഗ്ലാദേശികൾ, മൂന്ന് നേപ്പാളികൾ, ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരൻ ഇവരായിരുന്നു ബങ്കാസി ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫെബൃവരി പതിനെട്ട് രാത്രി ലിബിയൻ സമയം11.30ന് ആണ് ബങ്കാസി ക്യാമ്പ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്, ബങ്കാസി ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ ക്യാമ്പ്, ഏകെ ഫോർട്ടീസെവൻ കൈയ്യിലേന്തിയ അക്രമകാരികൾ കൊലവിളി നടത്തി വെടിയുതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പിലേയ്ക്ക് കടന്നത്. എവിടെയും വെടിഒച്ചമാത്രം. ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകുക എന്ന് അറബിയിൽ അവർ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും, ലിബിയയിലെ വിപ്ലവത്തിനെ മുതലാക്കുന്ന പിടിച്ചുപറി സംഘമായിരുന്നു അവിടെ അക്രമം നടത്തിയത്., ലിബിയയിലെ ജനങ്ങൾ ആയുധം ഏന്തി യുദ്ധം ചെയ്തത് ലിബിയൻ പട്ടാളത്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരുടേയോ വിദേശിയുടേയോ നേർക്കായിരുന്നില്ല. കൊള്ളയും കൊലയും കാലകാലമായിതൊഴിലായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ലിബിയയിലും ഉണ്ട് (തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുട്ടുഗ്രാമം പോലെ) ബങ്കാസി ക്യാമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർട്ടബിൾ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൈനറുകൾ കൊണ്ടാണ്. ആളുകളെ വിരട്ടി ഓടിച്ചശേഷം കൈയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം അക്രമികൾ സ്വന്തമാക്കി ഓഫീസിലും, താമസസ്ഥലത്തും എല്ലാം വ്യാപകമായ കൊള്ളനടന്നു, പലരും ജീവനുംകൊണ്ട് പലായനം ചെയ്തു. പലരുടേയും വിലപിടിച്ചവസ്ഥുക്കൾ ഓഫീസിലെ മേശയ്ക്കുള്ളിലും സേഫിലും മറ്റുമായിരുന്നു. ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് ബാരലിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡീസൽ ബക്കറ്റിൽ പകർന്ന്  കണ്ടൈനറുകളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ക്യാമ്പ് അഗ്നിക്കിരയാക്കി.  ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് മുംബൈക്കാരൻ സബീർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പാസ്സ്പോർട്ട്കൾ അടങ്ങുന്ന പെട്ടി കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഏതെങ്കിലും കലാപകാരിയുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കത്തിയമരുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ കൂടെ സബീറും ഒരു പിടി ചാരമാകുമായിരുന്നു, ഇന്ത്യാക്കാരിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടേയും പാസ്സ്പോർട്ട് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉത്തരവാദപെട്ട സാറന്മാർ സ്വന്തം ജീവനും കൊണ്ട്പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്.

പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുകയായിരുന്നു പലരും, ഇതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അഗ്നിക്കിരയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഇവർക്ക് അഭയം നൽകിയത് കുറച്ചകലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മസ്ജിത് ആയിരുന്നു, ഒരു ദിവസം അവിടെ സുരക്ഷിതരായി കഴിഞ്ഞു, ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അധീതമായ് ആ മുസ്ലീം പള്ളിയിലെ പരിപാലകർ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പടെ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു, ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ പിക്കപ്പും, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അഭയാർത്ഥികളായി മാറിയ കമ്പനി ജീവനക്കാർ കയറിയ പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ മരിക്കുകയും കുറച്ചാളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അശോക് കുമാർ തങ്കരാജും, എസ്.ടി.മുരുഖയ്യ എന്ന ആളുമാണ് പരുക്കേറ്റവരെ ബങ്കാസിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു.

അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ലിബിയൻ സമയം 9.30ന് ബിജു ജോയ് തന്റെ ഡെൽഹിയിലെ വീട്ടിലും,  കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ബേബിയുടെ വീട്ടിലും ലിബിയയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അന്നുതന്നെ ഗാസിയബാദ് സെന്റ്തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഷാജിയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ  ശ്രമഫലമായ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലും അതുമുഖാന്തരം ലിബിയയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസ്സിയിലും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തൽഫലമായി    ബങ്കാസിയിൽ താത്കാലിക കോൺസുലേറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ തുറന്നു.  അന്നേദിവസം തന്നെ ഏഷ്യാനെററ്റിന്റെ പ്രതിനിധി പ്രശാന്ത് രഘുവശവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ലിബിയയിലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ദയനീയവസ്ഥ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാതൃഭൂമി പറയുമ്പോലെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ എംബസ്സി. എംബസ്സിയിലെ  ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി, ബേബിയും  മറ്റും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, അതേസമയം ദേവൂ കമ്പനിയുടെ ബങ്കാസിയിലെ ക്യാമ്പിൽ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നു.

ചോട്ടിദാസും മറ്റും താമസിച്ചിരുന്ന സരീർ ക്യാമ്പ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരെ തുരത്തി. ബങ്കാസിയിലെ അഗ്നിക്കിരയായ ഹ്യൂണ്ടായ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും 450 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് സരീർ ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സരീർ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കാര്യമായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. 21ആം തീയതിയാണ് ബങ്കാസി ക്യാമ്പിലെ അംഗങ്ങൾ മസ്ജിതിൽ നിന്നും ദേവൂ ക്യാമ്പിലേയ്ക്ക് മാറുന്നത്. അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനോ താമസ സൗകര്യത്തിനോ കാര്യമായ പ്രശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും ആ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏഴ് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു, പുറത്ത് തീവൃമായിവരുന്ന വിപ്ലവ, അക്രമ പരമ്പരകൾ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പും സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ആർക്കും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു ഏതുസമയവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെയ്ക്കാം എന്ന അവസ്ഥ, ബങ്കാസി സീ പോർട്ടിൽ അഭയാർത്ഥിക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിരുന്നു അവിടേയ്ക്ക് സരീർ ക്യാമ്പിലെ ആളുകളെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചു. രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനായി തുടങ്ങുന്ന ക്യൂ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാകും, ഉണക്ക കുബൂസ്സിന്റെ ഒരു കഷ്ണവും അല്പം ചോറും, താമസിച്ചണ് ക്യൂവിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരാപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ കൈയ്യ്. പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പലരും ഒരു വരപോലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നത് ജീവിത സാക്ഷ്യം.

ബേബി വർഗ്ഗീസും, സബീറും ബിജു ജോയിയും മറ്റും സ്കോട്ടിയ പ്രിൻസ് എന്ന കപ്പലിൽ

ഇന്ത്യൻ എംബസ്സിയുടെ പരിശ്രമഫലമായി സ്കോട്ടിയ പ്രിൻസ് എന്ന കപ്പൽ ഇന്ത്യാക്കാർക്കായി തയ്യാറായി,ആദ്യ ബാച്ചിൽ 2250  ഓളം യാത്രക്കാരുമായി കപ്പൽ അലക്സാണ്ട്രിയയിലേയ്ക്ക് യാത്രയായി. അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ നിന്നും  റോഡ് മാർഗ്ഗം കയ്റോ യിലേയ്ക്കും അവിടുന്ന്  ബോബെയിലെയ്ക്കും, ഡെൽഹിയിലേയ്ക്കും ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ആളുകളെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചു. നോർക്കയുടെ പരിശ്രമഫലമായി ഡെൽഹി എയർ പോർട്ടിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കും തനിതനിയായി ഹെല്പ് ഡെസ്ക് തുറന്നിരുന്നു, എല്ലാവരേയും ഡെൽഹി എയർ പോർട്ടിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടുന്ന് ജന്മനാടുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതുമായിരുന്നു നോർക്ക അധികൃതർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്  എന്നാൽ  കോർഡിനേഷന്റെ കുറവുമൂലമോ മറ്റോ കുറെ ആളുകൾ ബോംബെയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർ ഡെൽഹിയിലേയ്ക്കും നയിക്കപ്പെട്ടു.ബോംബെയിൽ എത്തിയവരിൽ ബേബിവർഗീസ്സും, ചോട്ടിദാസും,മൈക്കിളും,സബീറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് തുടർ യാത്രയ്ക്കായി എമിഗ്രേൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും 2000 രൂപ വീതം ധന സഹായം നൽകി. ഡെൽഹിയിൽ എത്തിയവർക്ക്  തുടർയാത്രയ്ക്കായ് ഫ്ലൈറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതുവരെ ഉള്ള താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നൽകാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അധികൃതർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റും, നോർക്കയും സുസ്ത്യർഹമായ നടപടികൾ ആണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ന് ഇവരിൽ പലരും വീണ്ടും പ്രവാസത്തിൽ തന്നെ, മറ്റൊരു ദുർവിധി വരരുതെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്കൊണ്ട് തുടരുന്നു…………..

മടക്കയാത്രയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ..

ബങ്കാസി തുറമുഖം…….. കപ്പലിൽ നിന്നും ഒരു കാഴ്ച്ച..

കരയിലേയ്ക്ക് ഒരു കാഴ്ച്ച..

വെസലുകൾ ഊഴവും കാത്ത്.

ആശ്വാത്തോടെ..

കപ്പലിനുള്ളിൽ……….

കപ്പലിലെ കാഴ്ച്ച…

പോർട്ട് രാത്രി കാഴ്ച്ച.

മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവുന്നു

Posted December 27, 2011 by വീ.കെ.ബാല
Categories: വാർത്ത

പതിനായിരത്തിൽ പരം കോടി രൂപയുടെ ദുരന്തനിവാരണ കർമ്മ പദ്ധതിയുമായുടെ കരട് കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് നടപടികൾ നാം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് കേരളസർക്കാരും, അങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവു എന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും തീരുമാനിക്കുന്നു. ഈ തിരക്കഥയുടെ ആരംഭമായിരുന്നു “സർവ്വകക്ഷി ചായകുടി” എന്ന ചടങ്ങ് ഡെൽഹിയിൽ നടത്തിയത്. മന്മോഹൻ നൽകിയ ചായയും ഊ…. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കുടിച്ച് കിട്ടിയവണ്ടിക്ക്  “രാഷ്ട്രീയം മാത്രം” കയ്കാര്യം ചെയ്യുന്നവർ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കയറി. രണ്ടാം ഘട്ട “ദൃശ്യാവിഷക്കാരം “ ഉന്നതാധികാര സമതിയുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ സന്ദർശനം.  അതിൽ മലയാളികളുടെ മുഖമടച്ച് അടിച്ച് തിട്ടേ മുതലാളി മലയാളി പ്രതിനിധികളോട് തട്ടിക്കയറി “ യൂ ഷട്ടപ്പ് അപ്പി” അതോടെ പൃഷ്ടം തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായ് മടങ്ങി, പിന്നെ  പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. തമിഴന്റെ തൈര് സാദവും കൂട്ടി ഊപ്പാടും കഴിഞ്ഞ് സാറന്മാർ  ഡെൽഹിക്ക് പറന്നു.

മൂന്നാം ഘട്ടം അല്പം കൂടെ ഊർജ്ജസ്വലമായി, മന്മോഹർ സായ്‌വ്. ഇങ്ങ് ചെന്നയിൽ എത്തി അമ്മതമ്പുരാട്ടിയെ മുഖം കാണിക്കാനും സഹായം  ഉറപ്പാക്കാനും. മന്മോഹൻ തന്റെ വിധേയത്വം (40 സീറ്റ്) വെളിപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു വൈക്ലബ്യവും കാട്ടിയതുമില്ല മുല്ലപെരിയാറ് അണക്കെട്ടിന് കേന്ദ്ര സംരക്ഷണം   എന്ന് വാക്കും  കലൈഞ്ചർക്ക്  കൊടുത്തു. ഫലത്തിൽ ജയലളിത മുന്നോട്ട് വച്ച കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സും, നിയമതലത്തിൽ ഉന്നതിധികാര സമതിയും നിറവേറ്റും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇരകളായേക്കാവുന്ന സാധാരണക്കാരായവർ ഇനീ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ 10000 കോടിയിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുക. കേന്ദ്രം വലിപ്പിച്ചില്ലങ്കിൽ ആ തുക ശവപ്പെട്ടി, ശവം തിരയൽ, ഒലിച്ചുപോയവർക്കായ് സ്മാരകം പണിയൽ, ഒലിച്ചുപോയത് നേരിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ “ഹെലികോപറ്റർ” നിരീക്ഷണത്തിന്,  ഇടുക്കിയിൽ ഹെലിപാട് നിർമ്മാണത്തിന്, ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് ആയുസ്സിന്റെ ബലം കൊണ്ട് രക്ഷപെട്ടവരെ കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കാനും, അവരെ അനാഥാലയങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കാനും മറ്റുമായി ലഭിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ജോസഫ് കൊളുത്തിയ ജലബോംബ് വെറും ഫേക്ക്ബോംബ് ആയി അങ്ങനെ മുല്ലപെരിയാർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു

വാൽ:- ഇതിൽ നഷ്ടം വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രം………………….